– Bør stå i spissen for et skifte

– At Equinor kommer på banen med hårete mål er positivt.

Illustrasjonsbilde.  Foto: Carina Johansen / NTB Scanpix

leder

Det er riktig og nødvendig at Equinor tar sin del av anvaret for klimaskiftet og har hårete mål for å redusere klimagassutslippene. Med sine muskler og sine teknologiske fortrinn, bør selskapet stå i spissen for et skifte som monner.

Sammen med LO og NHO presenterte de mandag målet om å redusere utslippene ned mot 40 prosent de neste ti årene, før de vidererfører veien mot nullutslipp for produksjonen påfølgende tiår. Det skal riktignok skje uten stans av olje- og gassproduksjonen, så får tiden vise om dette er ambisjoner som er mulig å gjennomføre i praksis, blant annet ved elektrifisering, lengre levetid av eksisterende felt og effektivisering.

Samtidig er det de som mener at utfasingen går for sakte, kanskje spesielt i lys av forskningsbaserte advarsler om konsekvensene – og at Equinor akkurat nå må regne med pes for åpningen av oljefeltet Johan Sverdrup.

Ingen forventer at miljøbevegelsen skal svare med trampeklapp, men vi synes det er trist hvis også betydelige ambisjoner for endringer av produksjonen blir møtt med negativitet og mistenkeliggjøring. Vi mener Equinor gjør et edruelig forsøk på holdningsendring, som kan ha smitteeffekt i hele bransjen og andre sektorer. Flybransjen jobber med elektrifisering – og rederiforbundet er ifølge E24 på vei i samme retning.

Forutsetningen er naturligvis at Equinor nå bruker ressuser på å skape et skifte, kanskje langt tidligere enn produksjonen skulle tilsi. Det kan dreier seg om teknologiske nyvinninger på energifeltet, men kan også skje på grunn av endringer i marked og behov. Parallelt vil det også være avgjørende for norsk velstand, at inntektene fra olje og gass erstattes av annen verdiskaping og et bevisst forbrukersamfunn som pusher både produsjon og bruk i riktig retning.

Utfordringen i dag er at energibehovet globalt øker på grunn av etterspørsel fra flere mennesker som er løftet ut av fattigdom – og den økningen løses for øyeblikket med nye kullkraftverk og metoder som vi ikke under noen omstendigheter ønsker. Det er denne balansen politikerne må søke, for i det hele tatt å ha en sjanse til en fredelig overgang, der byrdene fordeles parallelt med en utfasing.

Det er viktig at både politikerne og miljøbevegelsen velger sine kamper med omhu, inkludert MDG som lar seg provosere av at kong Harald deltar på den offisielle åpningen av Johan Sverdrup. Kongen har selv vært opptatt av miljøspørsmål, men må nødvendigvis forholde seg til den virkeligheten han befinner seg i, for ikke å snakke om den rollen han har. Den samme retorikken ville bety at kongen verken kunne åpne motorveier eller flyplasser rundt om i landet – og da fungerer det som en bjørnetjeneste for miljøsaken.