– Vi skylder framtidige generasjoner å jobbe videre for optimale tilbud for innbyggerne

– Samtidig må vi kunne glede over over nye løft i helsetilbudet.

Klinikk Alta blir styrket innenfor røntgen og bildediagnostikk, men i Alta må man jobbe videre for optimalt helsetilbud, mener Altaposten på lederplass.  Foto: Rolf Edmund Lund

leder

Det er i høyeste grad lov å glede seg over at Klinikk Alta står ferdig etter bygging og renovering av 5.000 kvadratmeter til drøyt 400 millioner kroner.

Det gir nye og moderne lokaler til glede for både ansatte og pasienter, ikke minst kronisk syke som kan få poliklinisk hjelp, dagkirurgi og bildediagnostikk lokalt. Det sparer mange for krevende reiser i hverdagen og sparer samtidig samfunnet for store transportkostnader. Penger som kan brukes til forebygging og behandling.

Det er er samtidig naturlig å videreføre visjonen om et fullverdig sykehustilbud. Uansett hvor drøy motbakken måtte være og hvor lenge det tar å forsere den, skylder vi framtidige generasjoner å trygge tilbudet i Alta. Fødeavdeling og akuttfunksjoner er det behovet de fleste peker på, men i et framtidig helsevesen vil det komme modernisering og ny teknologi som kan endre landskapet underveis.

En del av livredning og akuttfunksjoner er blant annet flyttet til prehospitalt nivå – og da blir det ekstremt viktig å kjempe for dagens ambulansetilbud. Aldri har det vært viktigere. Det å være påkoblet UNN er avgjørende, som er traumesykehus og medisinsk fyrtårn i nord.  

Selv om spesialisttilbudet per definisjon avgjøres på den nasjonale arena, gjelder det å ha våkne politikere som jobber for et best tenkelig tilbud både i kommunehelsetjeneste og spesialisthelsetjeneste. I Alta er vi nemlig vant til å bygge stein på stein for å skape et trygt og framtidsrettet helsetilbud i Finnmarks desiderte største by og kommune.

Derfor har man også vært nødt til å jobbe for flere sykehustjenester, spesialister, ambulerende kirurger  og nye fasiliteter på Alta helsesenter. Det har vært en slåsskamp for hver eneste tilbud og kvadratmeter, lenge før sykehusdebatten blomstret opp på nytt i 2005 –  da nye investeringer skapte interessemotsetninger. Det har endt med sementering, i stedet for å finne en klok balanse mellom klinikkene og nærhet til innbyggerne. Vi mener det hadde vært fullt mulig å utvikle et fagmiljø på tross av geografiske utfordringer.

Kampen for tjenestene, er en rød tråd som går tilbake til Dr. Kvamme og etableringen av Alta helsesenter, en dyd av nødvendighet da det ikke fantes forståelse for at bygda og kommunen fikk flere innbyggere og dermed flere pasienter.

Vedtaket om å bygge Alta nærsykehus, som lenge var døpenavnet, forblir et kompromiss. Vi gleder oss over det som står ferdig, men har også forståelse for den skuffelse som ble manifestert gjennom folketoget i 2017 og som ventelig gir protester under den offisielle åpningen onsdag ettermiddag. Det er lov å ha to tanker i hodet samtidig. Det er ingen motsetning mellom å feire et nytt steg framover og jobbe videre for et optimalt helsetilbud for innbyggerne i regionen.

Da går det også an å leve med beskyldninger om røvertokt av helsetjenester og mangel på realisme. Det er ikke mange år siden vi fikk klar beskjed om at MR og CT var utenfor rekkevidde ved den lokale klinikken.