– Kutt i psykiatrien henger ikke på greip

– Det er ikke mulig å bestille friske ansatte, skriver redaktør Rolf Edmund Lund på lederplass.

Det nye sykehuset i Hammerfest.  Foto: Sykehusbygg

leder

Finnmarkssykehuset er bedt om å synliggjøre kutt i 100-millionersklassen for å kunne sette spaden i jorda for Hammerfest sykehus. Det er et høyst forståelig krav når gjeldsbyrden vokser så kolossalt, men oppskiften kan bli smertefull. Blant annet hos pasienter som har en tendens til å bli glemt, nemlig innenfor psykiatrien.

Et kutt i rammene for rus og psykiatri mener vi er en særdeles farefull ferd, i en tid der behovene i samfunnet øker og «alle» er opptatt av rask behandling og forebygging. Oppbyggingen av spesialisttilbudet i Alta blir avgjørende for hvordan vi er i stand til å hjelpe mennesker som sliter der og da – og etter vår mening er det ikke tilrådelig med kutt på 20 millioner kroner.

Det er vanskelig å se for seg hvordan pasienter kan skjermes fra kutt i denne størrelsesorden, spesielt når omstillingstiltakene virker så utydelige. Vi har ingen tro på at pasientene får det samme tilbudet ved kutt av fem stillinger, samtidig som man skal kutte vikarbruk og samtidig ser for seg mindre sykefravær. Det henger rett og slett ikke på greip, og må få konsekvenser for de svakeste av de svake. 

Det er også vanskelig å se hvordan man «over natta» skal makte å tvinge ned kostnadene til innleie fra byråer – og det er heller ikke mulig å bestille friske medarbeidere. Tvert imot kan det være slik at små ressurser i det daglige arbeidet, gjør at fraværet øker. Det er i hvert fall en kjent sammenheng for de som driver i privat og offentlig sektor.

Vi tror også det er verdt å dvele ved at ting har gått tapt i psykiatrien gjennom de siste årene, som DPS Jansnes i Talvik. Det skulle blant annet erstattes av mobile tjenester. Spørsmålet er om man har klart å fange opp de som trengte hjelp, eller om de simpelthen bare har blitt borte. Med færre hender og mindre økonomiske muskler, er vi kanskje dårlig rustet til å møte nye utfordringer i et moderne samfunn – om samtidig ta vare på de som allerede trenger hjelp. Vi har fått fine lokaler på Alta nærsykehus, men det er innholdet som blir selve prøvekluten.

Da er det etter vår mening fornuftig av Helse Nord å utsette saken  og gå mer konkret og grundig til verks for hva som er tilrådelig å gjøre med tjenestene. Eventuelt om det er behov for en nedskalering. Det er ikke nok å tenke på et tall når budsjetter skal utformes, selv om det åpenbart er behov for nye fasiliteter i Hammerfest.

Vi må videre ha med oss at Helse Nord har stilt nokså spesifikke krav for driftsmarginen som trengs for å bygge Hammerfest sykehus på det nivået som er knesatt tidligere. Den underliggende drift har ikke vært i nærheten av å gå i balanse – og kravet har vært å ha en buffer for å møte nye kapitalkostnader.

Det sier oss at det er en hel del som gjenstår før man kan igangsette prosjektet. Det er også høyst forståelig at man i Kirkenes stusser på at man skal gå igang i vest, før sykehuset i øst er 100 prosent ferdigstilt. Her er det som kjent mange usikre faktorer som forvolder bekymring.