Reversering som selvoppfyllende profeti

– Paradoksalt nok kjempes det for det bestående, som er massiv fraflytting fra distriktene.

Illustrasjonsbilde   Foto: Reiulf Grønnevik

leder

Folketallsutviklingen for tredje kvartal fikk varsellampene til å blinke i hele landsdelen, men i realiteten består den demografiske utviklingen av kjente statistiske kurver og framskrivninger.

Da er det en smule paradoksalt at vi kjemper med nebb og klør for det bestående, det vil si massiv fraflytting fra distriktene og konturene av byer på stedet hvil. Det politiske nyordet reversering kan raskt få en selvoppfyllende profeti, der vi slipper håndbrekket, bare for å oppleve at vi setter giret i revers.

Frykten må være at ungdommen som drar ut i verden for å utdanne seg, ikke ser poenget med å komme hjem til samfunn som verken har evne eller vilje til å gi gass. Framover. Samtidig er unge mennesker mer mobil og nysgjerrig enn noensinne, uavhengig av både landegrenser og fylkesgrenser.

I mange år har folketallet i Finnmark holdt stand på grunn av innvandring og veksten i tre kommunesentre, nemlig Alta, Hammerfest og Sør-Varanger. Det er kommuner med til sammen 40.000 innbyggere, som åpenbart har bremset for fraflytting fra fylket. Kall det gjerne sentralisering, men vi tror mange ungdommer har hatt eksempelvis Alta som en buffer for å dra straka vegen ut i den store verden.

Et spennende arbeidsmarked og skolesentrum har blitt supplert av sentrale bolystfaktorer innenfor blant annet fritidstilbud og urbane kvaliteter som betyr mye for de unge. Samtidig ser vi at mange småkommuner kjemper tappert for å være attraktive, men dette er altså en gravitasjonskraft som trumfer det meste på hele kloden.

Det er synd å si det, men de politiske grepene har fungert dårlig og det er heller ikke mulig å fylle opp frafallet med offentlige arbeidsplasser, spesielt når det blir færre å betjene på offentlige kontorer. Det gjelder også for fylkeskommunene, som de færreste har noe forhold til.

Tiltakssonen tror vi har betydd en hel del når det gjelder verdifull rekruttering av fagpersoner til ulike bransjer, kanskje spesielt nedskrivning av studielån. Spørsmålet er om visjonen om reversering, er medisin for å bli her oppe særlig lenge.

Utviklingen skjer parallet med reduserte fødselstall, selv i Alta der man har vært kvikkere enn de fleste på området. Den samme trenden ser vi i eksempelvis Tromsø og Bodø, som klare indikasjoner på at ingen kan vokse på autopilot. I en ond sirkel tror vi det er tapere i hele sirkelen

Ingen mener at vi skal innfinne oss med situasjonen og utviklingen. Vi må naturligvis kjempe for best mulig rammevilkår, gjerne med større interesse for aktivitet og næringsutvikling i privat sektor, det vil si verdiskaping. Aktiviteten i offentlig sektor speiles av hvor mange mennesker som trengs for å innfri nødvendige servicetilbud. Denne sammenhengen er det mange som bryr seg altfor lite om.

Det er etter vår mening skaperkraften som vil avgjøre om Finnmark blir attraktiv for unge som er på «utlån» i den store verden – og tilflytting som gir helt avgjørende kompetanse i både privat og offentlig sektor. Når signalet er at vi først og fremst er opptatt av reversering blir det verre, og da handler det ikke bare om fylkessammenslåing. Det handler om synet på havbruk, olje og gass, alternativ energi som vindmøller, mineralutvinning og turisme i stor skala.