– Sauekjøtt er helt ålreit...

– Når sauekjøttet hoper seg opp lageret, bør det gi etiske refleksjoner, skriver Altaposten på lederplass.

Det viser seg at det er vanskelig å skille lammekjøtt og sauekjøtt på blindtester.  Foto: Dennis Bjerrning

leder

Altas egen mesterkokk Johnny Trasti hadde nylig elever fra videregående skole på besøk i kjøkkenet, blant annet for å synliggjøre at sau er helt «ålreite dyr» på middagsfatet. Blindtester viste at det knapt er mulig å skille sauekjøtt fra det langt mer populære  lammekjøttet.

Det er ikke godt å si hvorfor sauen har fått så vidt dårlig omdømme i befolkningen, men det er vel grunn til å konkludere med at det er flere enn sauen som er flokkdyr. Det betyr at vi på død og liv skal ha lammekjøtt i fårikålen, mens fryselagrene med sauekjøtt hoper seg opp.

Det er vanskelig å glemme fjorårets nyhetsoppslag i Nationen om at  det ble solgt rundt tusen tonn sauekjøtt til pelsdyrfôr, simpelthen fordi det ble umulig å omsette kjøttet. Husker vi ikke helt feil var det 20 øre per kilo, en slags pervers versjon av ribbeprisen like før jul, der til og med hundekjørerne en periode fant ut at ribbe var billigste fôr å oppdrive i hundegården.

Dette er eksempler på at forbrukesamfunnet er fullstendig ute av kurs og at markedsprinsippene av og til får ekstreme utslag. I den grad markedet virkelig er hellig, må det være mulig å stille spørsmål til oss alle om dette er gangbart, både i forhold til etikk og den miljømessige debatten som går høyt og lavt.

Det diskuteres om kjøttproduksjonen er for høy i forhold til bærekraft, så er virkeligheten skrudd sammen sånn at vi egentlig ikke vil ha varer med fullgod kvalitet. Johnny Trastis poeng er at det er mer bærekraftig å spise nettopp sau enn lam, men den type fornuft møter på kvist når vi forbrukere har bestemt oss. I flokk.

Den store forskjellen er at vi vil ha sau som er mindre enn ett år, bedre kjent som lam. Den etiske refleksen bør slå inn i alle ledd, all den tid vi vet at kloden har et betydelig sultproblem, der velferden er skjevt fordelt og der vi snakker om direkte overlevelse flere steder på grunn av matmangel.