Kampen om sykepleierne vil tilspisse seg

– Konkurranse vil skape lønnspress, skriver Altaposten på lederplass.

Illustrasjonsbilde  Foto: Tore Meek / NTB scanpix

leder

Alta kommune må for alt i verden ikke «senke garden» i kampen om helsepersonell, inkludert sykepleiere.

Alta går nemlig inn i en fase der kommunen må regne med at behovet øker kraftig lokalt, både på grunn av Klinikk Alta og spisset satsing på omsorgssenter og hjemmesykepleie.

Da er det gode nyheter at Alta kommune likevel ikke fjerner ordninger som kan være et incitament for å jobbe for kommunen. Sist uke ble kommunens ledelse enige med sykepleierne om at nattillegget også beholdes på de øvrige kommunale institusjonene. Vi mener det fortsatt gjelder å være føre vâr, slik at det ikke lekker fagfolk fra både sykehjem og kommunehelsetjeneste.

Når det nå ligger an til kraftig lønnspress fra Finnmarkssykehuset, kan kommunen bli en taper. I hvert fall på kort sikt. Så kan det tenkes at Alta i sum får et bedre fagmiljø på sikt, noe som kan trekke i positiv retning. Alta har mye å friste med, men vi kommer ikke bort fra at lønn er en viktig faktor. Stor etterspørsel har en tendens til å gi økte kostnader. Den største kostnaden vil imidlertid være notorisk mangel på pleiere.

Det har lenge vært advart mot sykepleiermangel, ikke minst i Nord-Norge. Det er imidlertid et gjennomgående trekk at kommunene sliter. NTB kunne i september melde at tre av fire kommuner varslet om rekrutteringsproblemer for sykepleiere. Dette kommer på toppen av at det slett ikke er enkelt å skaffe tilveie nok leger.

Mange utfordringer har vært der i lang tid, som åket med deltidsstillinger og at helsepersonell må forholde seg til langt eldre pasienter.

Det gir nye utfordringer, spesielt i byer med stedlig spesialisthelsetjenestene. Alta har hatt egen spesialistavdeling og ambulerende tjenester i mange år, men det blir et annet trykk med Klinikk Alta.

Situasjonen gjør at man skal være sjeleglad for at man nå sveiver i gang en ny runde med sykepleierutdanning, der man nok en gang ser at interessen er gledelig stor. Det gjør at vi gjerne gjentar at det er uforståelig at man ikke videreførte desentralisert utdanning umiddelbart, da man var igang. Oppholdet gjør nødvendigvis at det blir noen år å vente på ferdigutdannede sykepleiere i andre enden av utdanningsløpet.

Akkurat nå må også kommunen være konkurransedyktig for å sikre seg en mest mulig stabil og forutsigbar situasjon.