– Vi må gi rom til de som ikke er like priviligerte

– Evnen til empati er viktigere enn noensinne, skriver Altaposten på lederplass.

Illustrasjonsbilde  Foto: Terje Bendiksby / NTB scanpix

leder

Et par unge finnmarkinger har spredt stolthet med sin opptreden og framtoning de siste årene. Talent og musikalitet i NRK-programmet Stjernekamp er en del av «pakken, men vel så viktig er de verdiene Ella Marie Hætta Isaksen og Bilal Saab har med seg i tv-ruta i beste sendetid.

Det er kanskje en del av årsaken til at Isak-vokalist Ella Marie har fått æren av å front årets låt til tv-aksjonen, «Make room», som setter årets aksjon for Care Norge i et illustrerende perspektiv. Det handler om at vi i Norge er spesielt priviligerte og bør «gi plass» til mennesker som ikke har trukket det samme gulloddet i livets lotteri.

Det er i seg selv en omfattende debatt, som kan dreie seg om alt fra asylpolitikk til nestekjærlighet i sin alminnelighet, men kan også være så aktuelt og enkelt at det utfordrer vår evne til solidaritet i forbindelse med en slik fellesdugnad. Vi tror den årvisse TV-aksjonen en en flott anledning til å gi til gode formål, men samtidig en perfekt anledning til å spre allmenkunnskap.

Skoleelever får muligheten til å få en innføring i eksistensielle spørsmål rundt om på kloden, som til og med kan gjøre at barn og unge løfter blikket fra den siste snappen på mobiltelefonen. Evnen til empati er viktigere enn noensinne, både knyttet til fordeling av velstand og de miljømessige utfordringer kloden står overfor.

I fjor fikk Kirkens bymisjon inn 239 millioner kroner under aksjonen, penger som fordeles videre til de som trenger det. Care Norge har med seg et perspektiv som er viktig å ha med seg for den oppvoksende generasjon, nemlig den strukturelle forskjellsbehandlingen av menn og kvinner rundt om i verden.

Vi lever fortsatt med forskjeller i Norge, men mange steder i verden er kvinnediskrimineringen sjokkerende. Kulturell og religiøs villfarelse kan gi nedarvede fordommer som sperrer spesielt kvinner fra et verdig liv og forhindre unge jenter fra å ta i bruk sine talenter gjennom utdanning. Care Norge skal med innsamlede midler forsøke å nå fram til 400.000 kvinner, gi dem muligheten og rom for å starte egen bedrift og få en innflytelse gjennom demokratiske arenaer. Det som vi i Norge oppfatter som en selvfølge.

TV-aksjonslåten «Make room» får vi sikkert anledning til å nynne på gjennom helga, enten vi gir en skjerv til Care Norge eller går med bøssa. Synliggjøringen av behovene rundt oss på kloden gir oss en mulighet til å dvele ved en debatt som er større og viktigere enn oss selv. Det har vi godt av.