Eksperter i fri dressur

Regjeringen har sluppet ekspertene løs på både moms- og skatteregler med bedriftsøkonomiske briller. Det kan gi armod i kommunene.

Illustrasjonsbilde  Foto: Christoffer Taraldsen

leder

Denne gangen er det Alta og 174 andre kraftkommuner som skal skvises for skatteinntekter fra vannkraft, til tross for at disse kommunene har påtatt seg byrder og belastninger som neppe kan prises med enkle blåruss-modeller. Dette er en kontrakt man ikke bare kan løpe fra når man glemmer hvorfor ordningene ble innført, eller at kraftselskap i sør nå hevder de må skrape sammen penger for å investere i framtiden. Det vil være et svik mot de kommunene som har stilt opp, for eksempel i Sautso.