Helseforetak i spagat

– Mange usikkerhetsfaktorer, skriver Altaposten på lederplass.

Illustrasjons av Nye Hammerfest sykehus.  Foto: Sykehusbygg

leder

Styret i Finnmarkssykehuset gikk som ventet inn for å realisere det nye sykehuset i Hammerfest. Spørsmålet er om Helse Nord er komfortabel med den kolossale pengebruken og risikoen dette innebærer. Det er de som har beslutningsmyndighet i saken.

På tampen av 2018 ble Kirkenes sykehus ferdigstilt, uten at det kan settes to streker under svaret på kostnadene. Det er en usikkerhetsfaktor man bør ha med seg inn i debatten. Alta nærsykehus åpnes senere i år – og over nyttår ferdigstilles Sámi Klinihkka i Karasjok. Fra før av vet vi at den underliggende drift er svært anstrengt og at man ikke har klart å snu skuta i tråd med forutsetningene.

Normalt burde vi alle juble for et helseløft av de sjeldne i Finnmark, men frykten er naturligvis at helseforetaket ender opp med en gjeldsbyrde som er uhåndterlig, som rammer pasientene og snevrer inn mulighetsrommet for å manøvrere etter nye behov i tiårene som kommer. Etter at disse investeringene gjennomføres, er strukturen sementert uten hensyn til endringer i demografi.

Det ligger derfor i kortene at Alta-politikerne vil jobbe videre for å trygge helsetilbudet i regionen, slik man må kunne forvente. Det er fortsatt ikke ok at akutt syke og fødende reiser ut av befolkningssenteret for å få hjelp. Vi gleder oss over at nærsykhuset vil hjelpe flere pasienter, spesielt de med kroniske lidelser, men på lang sikt er det lite trolig at Alta-samfunnet kan slå seg til ro med en slik struktur.

En mulighetsstudie bestilt av et samlet kommunestyre  kartlegger veien videre og selve organiseringen er heller ikke avklart, det vil si regjeringens ordre som å legge Finnmarkssykehuset under paraplyen til UNN. I  sum er det mange usikkerhetsfaktorer på bordet når Helse Nord skal realitetsbehandle saken, så utsettelsesforslaget som fikk to stemmer i styret til Finnmarkssykehuset burde vært vurdert nærmere i en slik situasjon.

Styremedlem Guro Brandshaug hadde definitivt et poeng da hun i styremøtet karakteriserte situasjonen som å befinne seg i økonomisk spagat. Sammen med Silje Ingebrugtsen tilførte hun helt nødvendig edruelighet i debatten. Dette er kritiske spørsmål ethvert styre bør ha med seg inn i behandlingen, uten å la seg blende av selve prosjektet Sykehusbygg sikkert har jobbet godt med, både i forhold plassutnyttelse, trepartssamarbeid og estetikk. Vi tror det er reell fare for at kostnadene øker ytterligere – og da hjelper det lite å være et referanseprosjekt for andre.

La oss slå fast at både ansatte og pasienter fortjener helt nye fasiliteter i Hammerfest. I løpet av de siste tiårene har alle med selvsyn kunnet konstatere at bygget har forfalt kraftig. Det innfrir ikke moderne standarder, men de ansatte har stått på videre for pasientene sine. De ansatte skal ha honnør for den jobben de har gjort under tildels kummerlige forhold – og vi gjentar gjerne at dette handler om en strukturdebatt på pasientenes premisser.