– Slipp til Rest-Finnmark

– Fire kommuner vil utgjøre utenforskapet i krabbefangsten, skriver Altaposten på lederplass.

Illustrasjonsbilde fra krabbefangst.  Foto: Privat

leder

Når Hammerfest og Kvalsund kommune slås sammen fra nyttår, er det bare fire kystkommuner i Finnmark som befinner seg utenfor det lukrative og omstridte krabbefisket.

Tiden er inne for å slippe inn «Rest-Finnmark» i det gode selskap, simpelthen fordi fiskerinæringen i regionen blør kraftig, spesielt i Loppa og Hammerfest/Kvalsund. Det er sikkert mange forklaringer på at den prosentvise andelen av fiskere i øst og vest peker i forskjellige retninger, men det er i det minste behov for en solidarisk runde på om det er riktig at unge fiskere fra Loppa må flytte til Honningsvåg for å sikre en bærekraftig inntekt.

Regjeringen iverksatte en egen høringsrunde for å avklare stemningen rundt utvidet deltakelse i krabbefisket i øst. Det synes vi var et fornuftig initiativ, selv om fiskerne i Øst-Finnmark på ren autopilot hegnet om sin egen fortjeneste og sin egen andel. Det betyr at de ikke vil slippe inn flere enn Måsøy kommune som fikk adgang fra 2017.

Det betyr utenforskap for fiskere i Alta, Loppa, Hasvik og nye Hammerfest kommune. Spørsmålet er om ikke plagehistorikken, som i sin tid gjorde at fiskerne i øst ble tilgodesett, har gått ut på dato. Krabba har sakte, men sikkert blitt kommersielt viktigere og flere fiskere bør dra nytte av dette, spesielt hvis man mener at bifangsten er så viktig for overlevelse.

Utviklingen i antall fiskebåter i vest er så alarmerende, at man på selvstendig grunnlag burde vurdert om ikke likebehandling var en bedre ide. Vest-Finnmark kystfiskartlag har levert en grundig høring, der de også speiler utviklingen i antall båter. Mens det er en økning på 40 prosent i øst, er nedgangen skremmende i vest. I Hammerfest og Loppa hele 55 prosent, noe som sier oss mange har skiftet bostedsadresse, mens andre kanskje velger å sule opp på grunn av de små marginer fra annet fiske.

Fiskerne i Alta har sagt klart fra om urettferdigheten – og i går valgte Alta kommunestyre å si minst like klart fra i sin aller siste sak i fireårsperioden. Enstemmig gikk de for at fikserne fra vest skal få innsmett i kvotefisket, så er det heller ikke usannsynlig at man på sikt vil oppleve at krabben bør forvaltes også i vest. Skal vi tro forskerne vil antall krabber øke markant i Altafjorden og videre østover i Troms-fjordene.  Det kan ikke være slik at forvaltningen er hugget i stein, men at man vekter både ressursgrunnlaget og hva som er rettferdig fiskeripolitikk.