– Ingen er tjent med at rykteflommen tar av

– Vi er kollektivt opptatt av å få svar på hva som er skjedd, men må ikke ta snarveier i forhold til fakta.

OPPGJØR MED SPEKULASJONER: Lensmann Øyvind Lorentzen var i en pressebriefing opptatt av at både folk og media ikke sprer spekulasjoner.  Foto: Rolf Edmund Lund

leder

Alta-lensmann Øyvind Lorentzen tok under en pressekonferanse mandag et oppgjør med rykteflommen som har en tendens til å utarte seg når svar og forklaringer drøyer i vanskelige saker.

Det er høyst forståelig at mange ønsker svar på hva som forårsaket den ufattelige helikopter-tragedien, der seks menneskeliv gikk tapt. I en slik sak er ventetiden en lidelse for familie og venner, som lever med mange vonde og uavklarte spørsmål. Det er viktig å finne disse svarene, men på veien vil rykter og spekulasjoner heller være en belastning.

Når det dannes og spres rykter i en digital verden, blir presisjonsnivået i informasjonen så som så. Det er viktig å ha med seg den kritiske tilnærmingen til hva som spres av teorier. Da har også vi i redaktørstyrte medier et spesielt ansvar å sile ut informasjon som ikke er kvalitetssikret eller bekreftet.

Mediene har et ansvar for å stille de krevende spørsmålene og sette kritisk søkelys på relevante forhold ved saken. Det er en rollefordeling i samfunnet, som nettopp skal sikre gode og trygge prosesser.

I Alta er man kollektivt opptatt av å få svarene, men vi bør ikke ta snarveier i forhold til fakta. Det vil skape usikkerhet om hva som er rett og galt. Det er flere spørsmål enn svar akkurat nå og da kan behov for disse svarene gjør at ting løper løpsk. Advarselen fra lensmannen mot å trekke for raske slutninger, er derfor verdt å lytte til. Det er bare fire dager siden helikopter-tragedien rammet så brutalt, så det vil nødvendigvis ta en viss tid.

Etterforskningen i regi av politiet og undersøkelsene til Havarikommisjonen og Kripos er krevende og kompleks, og innbyr til spekulasjoner om hva som har skjedd. Blant annet når det gjelder elektroniske spor, har politiet de siste årene måttet omstille seg kraftig for å møte en ny virkelighet når det gjelder informasjonsstrømmer og faktasøk. Med mange unge mennesker involvert, vil det blir spesielt krevende.

Vi synes for vår del er det betryggende at førstestatsadvokat Lars Fause vil til bunns i om foretaket Helitrans har hatt alt i orden forut for den fatale hendelsen lørdag. Da er det også bra at Helitrans ønsker etterforskningen velkommen. Det viktigste for alle bør være å finne sannheten om en tragedie som vil følge oss i mange, mange år.