– Få vekk moms-usikkerheten

– En slik modell vil ramme knallhardt og stride i mot det politiske tankegodset de fleste rundt utvalget opererer med, skriver Altapostens redaktør.

Illustrasjonsfoto.  Foto: Arkiv

leder

Et regjeringsoppnevnt utvalg har åpnet garden for et nytt momsregime, som kan gi både dyrere flybilletter, dyrere strøm i kalde nord og sette tiltakssonens lempelser på el-avgifta i fare. Det kan være en ide å punktere disse forslagene en gang for alle, til og med før lokalvalget.

Hvis utvalgets forslag blir innfaset vil det gi en merinntekt på 25 milliarder kroner til staten, men vi håper og tror at regjeringspartiene avviser forslaget, simpelthen fordi rammebetingelsene er vidt forskjellig fra landsende til landsende.

Det er derfor tiltakssonen ble opprettet i sin tid – og av flere grunner er det viktig å opprettholde bosetting og verdiskaping i landet. Mange av tiltakene har fungert, men fortsatt er det en kamp for å beholde folk og kompetanse i Finnmark og Nord-Troms.

Å ha differnsierte skatter og avgifter er blant kjente metoder for å sikre bosetting i nord, i tillegg til at Anders Aune fikk gjennomslag for andre treffsikre tiltak, som eksempelvis nedskrivning av studielån og redusert elavgift. 0-sats på arbeidsgiveravgiften kan være den mest effektive i forhold til ønsket om et mer robust næringsliv. Vi mener det er en investering i nordområdene, verken gavepakker eller almisser.

Den endimensjonale konklusjonen om at det skal være en sats for merverdiavgift mangler politisk fingerspissfølelse. Vi har eksempelvis an skattemodell som tar høyde for differensiering. Det er rettferdig og fornuftig.

Vi stiller oss dermed bak forundringen og advarselen fra Alta Kraftlag, som påpeker at en slik modell vil ramme knallhardt og stride i mot det politiske tankegodset de fleste rundt utvalget opererer med. Både finansminister Siv Jensen og statsminister Erna Solberg har forsåvidt allerede synliggjort at dette ikke nødvendigvis er regjeringens politikk, men her ligger en usikkerhet i bunnen. Vi har heller ikke glemt det funksjonelle skillet som har gitt strukturell stein til byrden allerede.

Hvis staten skal ha mer av strømkundene, vil det ete opp eventuelle innsparinger på eiendomsskatten de samme partiene vil fjerne i kommunene. Det vil ikke gi en veldig sosial profil heller, for å si det forsiktig.

Det er viktig at "våre" stortingspolitikere i regjeringspartiene er klare og utvetydige på at dette ikke er gangbar politikk, verken i forhold til strømpriser, eller et momsregime som vil drive opp prisene på fly, i en del av landet der det ikke finnes alternativ reisemåte.