– Pasientene slipper å reise over Sennalandet for en undersøkelse som tar minutter

– Vi er vant til å bygge stein på stein, skriver Altaposten på lederplass.

MASKINSPRÅK: Teknikere fra Philips gir for tiden radiografene Alta innføring i hvordan de nye maskinene funker.  Foto: Bjørn Martin Lyng

leder

I løpet av høsten kan vi feire en ny milepæl for utviklingen av helsetilbudet i Alta, denne gangen i form av en ny MR-maskin som kommer i drift 4. november. Enda viktigere; pasienter slipper å reise tur-retur Hammerfest for å gjennomføre en undersøkelse som tar noen få minutter.

I forrige uke kunne radiografene kjøre sine første tester og konstatere at dette kommer til å bli et viktig steg videre for spesialisthelsetjenester i Alta. Selv om det pågår en tålmodig kamp for både styrket fødetilbud og akuttjenester, er det lov å glede seg over at det går framover, ikke minst for de mange kronisk syke.

Det reises vekk mye penger på unødvendige bilturer over Sennalandet og etter hvert båtturer langs kystlinja. Det er prisen man må betale for at den største byen er uten sykehus. Samfunnsøkonomisk er det naturlig med en helt annen struktur enn det man la opp til for 60 år siden, så må det naturligvis tilføyes at det er mange arbeidsdager som går fløyten på grunn av undersøkelser som er over på kort tid. Sist, men ikke minst, er det mange kronikere som kunne vært spart for dette gjennom disse årene.

I Alta har vi blitt vant til at sykehustjenester bygges stein på stein, helt siden 1970-tallet da doktor Kvamme tok tak i problemstillingen. I hans ånd har man klart å etablere flere desentraliserte tjenester, i tillegg til ambulerende spesialister.

Uten en vellykket kamp for disse tjenestene, kunne det blitt kunstige og krevende flaskehalser. Den heltemodige oppbyggingen av Alta-modellen kan paradoksalt nok ha gjort det lettere å leve med dagens struktur, for de som tar beslutninger.

Vi gleder oss likevel over at man klarte å presse fram en satsing på bildediagnostikk, både representert med en MR-maskin og etterhvert en CT-maskin. Det som blir viktig nå er å tilpasse åpningstider til den reelle etterspørselen i Alta – og bygge opp en røntgenavdeling som gir nødvendig tilgjengelighet. Ting har en tendens til å skje etter ordinær åpningstid, når man minst forventer det.

Videre har man fått en ny ambulansegarasje, som også gjør hverdagen bedre for sjåførene. Gode fasiliteter påvirker naturligvis kvaliteten på den tjenesten man utøver, noe vi tror vil være tilfelle for de aller fleste som jobber ved Alta nærsykehus. Antall konsultasjoner i Alta vil passere 20.000 i året og med så utvidet tilbud har man bedre forutsetninger for å ivareta flere pasientgrupper.