– Vi bør finne gode regionale løsninger

– Bruk energien på å få Riksvei 94 inn i planen, skriver Altaposten på lederplass.

ANBEFALES IKKE: Avinor anbefaler ikke at man går videre med prosjektet på Grøtnes.  Foto: Asplan viak

leder

Avinor kunne forrige uke legge fram sin etterlengtede utredning for lufthavnløsning i Hammerfest og anbefaler ikke å gå videre med utbygging av Grøtnes på grunn av høye kostnader og negativ samfunnsøkonomisk nytte. Det er naturligvis en skuffelse for forkjemperne i nabobyen, men etter vår mening er tiden inne for å løfte blikket og finne gode regionale løsninger. Da er det ikke rom for tre storflyplasser i Vest-Finnmark.

Fra før av har Avinor vært krystallklar på at dette ikke er et prosjekt de har mulighet til å finansiere, slik at det blir et spørsmål for politikerne når en ny Nasjonal transportplan (NTP) skal utarbeides i tiden som kommer. Fem milliarder kroner har vært nevnt som et estimat, men her vil naturligvis størrelse og omfang være avgjørende.

Der de fleste beslutningstakere diskuterer en lokal flyplass på opptil 1200 meter, har kommunens eget flyplassutvalg forholdt seg til et behov på 1800 meter. Vi tror det ville blitt et enormt kostbart prosjekt i en region som allerede har to flyplasser på stamnettet – og dette har man altså valgt å lukke øynene for.

Konseptutvalg-utredningen (KUV) i regi av Multiconsult påpeker det opplagte, nemlig at dagens flyplass har værmessige utfordringer og lav regularitet. En del av dette handler om hvor vi bor og virker, men vi tror det mest konstruktive er å jobbe for en optimalisering av dagens flyplass som ble bygget på 70-tallet, kombinert med bedre regional tilrettelegging.

– I Hammerfest bør man være opptatt av felles bo-og arbeidsregion og legge til rette for kortere reisetid til Alta lufthavn, inkludert VargsundXpressen, som også sikrer bedre pasienttransport begge veier. I forhold til NTP bør Riksvei 94 være en prioritet sak for hele regionen, inkludert selve innfartsåra til byen. Det er også av stor betydning for transportkorridoren E45 fra grensa til kysten.

– I regionen bør utvidelsen av rullebanen i Alta være en kampsak, slik at vi sikrer flere direkteruter til Oslo. Vi minner også om at Finnmark fylkesting har vedtatt å kjempe for at flynavene styrkes i Alta og Kirkenes, noe som ikke behøver å forrykkes av en sammenslåing. Tvert imot kan suget fra Tromsø være en god grunn til tettere samarbeid om det meste.

Det bør vurderes nærmere om dagens rullebane i Hammerfest kan utvides, i tillegg til etablering av flere oppstillingsplasser og bedre fasiliteter, tilpasset pendlertrafikken i en oljeprovins. Det er samtidig en fordel at nærheten sykehus blir som i dag når luftambulansen lander.

I Hammerfest har man etter vår mening vært for opptatt av å kartlegge hva som er bra for egen kommune, i stedet for å se helheten. Det samme var tilfelle da man bestilte utredninger fra Transportøkonomisk institutt og jublet for at den viste at en ny flyplass ville gavne byen. Den konklusjonen kunne man nok ha kommet fram til på eget regnebrett.  Mer interessant må det være å finne ut hva Vest-Finnmark som helhet vil tjene på grepene som tas – og her har nok både Alta og Hammerfest godt av å løfte blikket over kommunegrensene. I fugleperspektiv kan ting bli klarere.