Støres tja til omkamp

– Det er ikke hyggelig å dekke bordet for Sp, skriver Altaposten på lederplass.

Ap-leder Jonas Gahr Støre  Foto: Ole Berg-Rusten / NTB scanpix.

leder

Arbeiderpartiets leder Jonas Gahr Støre brukte god tid på sin lille turné i Finnmark, men klarte vel strengt tatt på nytt å finte seg vekk fra en klar og utvetydig melding når det gjelder reversering av regionreformen.

Vi registrerer at Gahr Støre overfor Finnmark Dagblad forsikrer at han vil lytte til det nye fylkestinget og ordførerne – og dernest åpner for reversering etter stortingsvalget om to år. I våre ører er dette i beste fall et tja, i en situasjon der partiet, velgerne og involverte trenger et krystallklar ja eller nei fra mannen som kan bli skipper for en ny regjering fra høsten 2021.

Vi tolker det videre dithen at dette kun gjelder for regionreformen helt nord i landet, mens man akter å forholde seg til stortingsvedtak ellers i kongeriket. Det kan med andre ord «åpnes» for at Troms og Finnmark ikke er en del av en nasjonal reform, som etter planen skal desentralisere oppgaver. Det kan bety at ting settes på vent, bevisst eller ubevisst. 

Vi skjønner at det er ment som en utstrakt hånd til lokale Ap-politikere, som får kjeft så det holder i sine lokalsamfunn. Det er ikke hyggelig å dekke bordet for Senterpartiet i valget, men denne helgarderingen fungerer samtidig som snubletråder for en skjør prosess, der fellesnemnda etter beste evne har forsøkt å lande kompromisser. Blant annet når det gjelder organisering.

Fellesnemnda vraket da også tvillingmodellen, som ville vært designet for en omkamp, mens man gikk videre med divisjonsmodellen som må sies å være en integrering i tråd med forutsetningene. Hvis dette skal omgjøres om to år, har vi stor medlidenhet med de ansatte som må forholde seg til en sant kaos.

Når det politiske håndbrekket står på i ytterligere to år, vil det skape rene unntakstilstanden for dem det gjelder – og det kan dessverre bane vei for rekrutteringsproblemer. De fleste er enige om at prosessen ikke har vært god, men det får være måte på å rive av plasteret i slow motion. Vi gjentar gjerne at dette handler om en sammenslåing av to fylkesadministrasjoner, ikke et ekteskap som opphever identitet. Sammenslåingen av fylkesmannsembetet har i realiteten gått helt smertefritt, og det bør ikke være noen stor tryllekunst å samordne organiseringen av oppgavene til fylkeskommunene.

Det vi bør kreve, er at regjeringen bidrar med smøremidler til prosessen, det vil si klargjør hvilke oppgaver som kommer som et resultat av reformen. Spesielt Venstre og KrF har et ansvar for å gi mer innhold til en reformen – og vi har naturligvis heller ikke glemt at Arbeiderpartiet i sin tid var temmelig involvert i arkitektarbeidet. Det er kanskje en del av årsaken til Ap sentralt sliter med å komme ut av tåka i sakens anledning...