– Dette går over alle grenser

– Mørketallene på fiskesmugling er temmelig sikkert store, skriver Altaposten på ledeplass.

FISKEFILET: Første halvår ble det stanset mange fiskesmuglere.  Foto: Tollvesenet

leder

I Finnmark er vi vanligvis svært gjestfrie, men smugletoktene fra utenlandske turistfiskere begynner å gå over stokk og stein. Det gjør at hederlige gjester også havner i miskreditt blant folk flest, noe som fort kan være ødeleggende for det som er blitt en viktig plattform for næringsdrivende langs kysten i nord.

Bare her i fylket er det utstedt bøter for en en halv million kroner siden 1. mai. 2,3 tonn er beslaglagt og Altaposten har stort sett hver eneste uke kunnet fortelle om «napp» på tollstasjonene i Kivilompolo og spesielt Karigasniemi.

Selv om bøtenivået er strammet inn betraktelig, kan det se ut til at smuglerne gir tilnærmelsesvis blaffen. Store kvanta over kvote og mange tusenlapper ut gjennom vinduet ser ikke ut til å ha preventiv virkning, noe som gjør at det er lett å mistenke trafikken for å være organisert.

Det er ikke alle forunt å bla opp 100.000 kroner på direkten når de blir tatt på fersken – og da er det nærliggende å konkludere med at det hele skjer med kalkulert risiko og kanskje bakmenn. Vi mener det kan være verdt å dukke ned i materien for å se om det finnes en sammenheng, spesielt når dette kan få betydning for regler og omdømmet til turistfisket som sådan. Her bør alle gode krefter bidra til å finne løsninger for hvordan man demmer opp for storstilt uttransport av råvarer.

I Nord-Norge og Midt-Norge er det hittil i år beslaglagt 7,3 tonn fiskefilet. Det gir verken svart hav eller råstoffkrise isolert sett, men det er grunn til å anta at mørketallene er store, spesielt på grenseoverganger som er ubemannet. Det kan bety at ressuser vår egen næring lever av blir omsatt på et svart marked i Europa, nær sagt i konkurranse med egne produkter.

Tollmyndighetene påpeker også at turistene tar med seg «indrefileten», eller den tykke loinsen av fisken. Resten havner i søpla, noe som må betrakes som uakseptabel sløsing av ressurser. Det er vanskelig å forsone seg med i en fiskerinasjon som er opptatt av ordnete forhold.

I tillegg til selve problemet, er det viktig å få bukt med dette «sviket» av prinsipielle årsaker. Norge har vært svært opptatt av kriminalitet i fiskerinæringen. Den strenge forvaltningen og oppsynet har gitt et viktig signal – og må ikke svekkes av at turistfisket tar av. Det er følgelig i alles interesser at denne saken blir tatt på alvor. Tollmyndighetene må ha ressurser til å forebygge den utviklingen vi nå ser.

Politiet i Finnmark ønsker også å ansvarliggjøre useriøse utleiebedrifter. Det tror vi er i alles interesse, ikke minst de seriøse som har god dialog med gjestene.