– Nå er det viktig å spille på lag for å skape best tenkelig beredskap

– Altabasen er ekstremt viktig, skriver Altaposten på lederplass.

Illustrasjonsbilde  Foto: Arkivfoto

leder

Det har vært varslet i lang tid at operatørskiftet for ambulanseflytjenesten ikke ville foregå helt sømløst, men forventningen må være at svenske Babcock nå lynraskt får et topptrimmet mannskap på plass.

Gambling er ikke rette medisin for denne type tjenester og svekket beredskap er ikke tillitsvekkende, heller ikke på kort sikt. Det er årsaken til at mange har vært bekymret for at Lufttransport skulle erstattes etter 25 års sammenhengende erfaring. Det er kompetanse og eksempelvis lokalkunnskap som ikke erstattes over natta – og vi har derfor ment at en virksomhetsoverdragelse var den tryggest og mest farbare veien.

Etter ovetakelsen ved midnatt kunne man i morges opplyse at sju av ni fly var i drift, det vil si at beredskapen var redusert. Det er en svekkelse som blant annet skyldes opplæring og kanskje også det faktum at Babcock ikke har vært omgitt av velvilje siden anbudskonkurransen ble avgjort. Det er krevende å få på plass alt som kreves etter en bitter feide, spesielt når nærmere 100 piloter skal skifte arbeidsgiver.

Babcock måtte forvente kritiske spørsmål fra både media, politikere og folk  flest. Bekymringsmeldinger må også tas på alvor, spesielt når det gjelder kriseplaner i en overgangsfase. I utgangspunktet burde kravet være at absolutt alt var på stell ved overtakelse, i stedet for at det det oppfattes som greit med en gradvis overgang. I forbindelse med båtambulansen i Vest-Finnmark, var det nettopp uforsonlige krav som sikret ekstraomganger og en skjerpet anbudsprosess, der man heller ikke stirrer seg blind på økonomi 

Akkurat nå er det likevel viktig at absolutt alle spiller på lag for å få en optimal tjeneste raskest mulig. Forståelig uenighet har det vært rom for i lang tid, men vi skal være varsomme med å dyrke problemene på veien mot en ny tjeneste. Da kan alle bli tapere.

Blant de som ikke kan leve med svekket beredskap over tid, er finnmarkingene. De lange avstandene gjør at vi er prisgitt god logistikk, raske utrykninger og kompetent mannskap. Med over 20.000 innbyggere i Alta, og uten sykehus og stedlig akuttberedskap, har vi vært særdels opptatt av å beholde Altabasen og den kompetansen som er der. Vi vet alle at dette har vært avgjørende for mange som har blitt syk og trenger hjelp der og da. Derfor er det ekstremt viktig at denne biten ivaretas like godt etter overtakelsen.