– Må også skinne bak fasaden

– Det er innholdet som er den store prøvelsen, skriver redaktør Rolf Edmund Lund.

REISER SEG: Alta nye omsorgssatsing reiser seg mellom nærsykehuset og Campus Alta.  Foto: Rolf Edmund Lund

leder

Kranene ruver over enorme byggeprosjeker på Nyland, mellom Alta nærsykehus og Campus Alta. Det er en storsatsning på nærmere milliarden, som møtes med uttalte forventninger om at eldreomsorgen skal skinne.  Vi håper spådommen er rett, men må hele veien minne oss selv om at eldreomsorg er mer enn byggefasader. Det er innholdet som blir den store prøvelsen.

Det legges opp til en sentralisering av eldreomsorgen, som skal gi stordriftsfordeler. Etter planen vil man da kunne frigi ressurser til bedre bemanning og bedre oppfølging, for eksempel aktivisering og en hverdag som gir mening for eldre mennesker. Litt for ofte kan man få inntrykk at man har laget et sett med venterom rundt omkring i kommunene.  Målsettingen til Alta kommune må være at hverdagen skinner og at den enkelte blir sett og verdsatt, med de forutsetningene og ressursene de har.

Like viktig er selve verdigheten. Som debatten har vist oss, blir det avgjørende å unngå bruk av dobbeltrom. I mellomfasen må man etterstrebe en best tenkelig hverdag for de det gjelder –  og ta innspill og kritikk fra eldre og pårørende på dybeste alvor. Blant mange bekymringer finner vi hos pårørende for de som er demente og lider av Alzheimer, en sykdom der de eldre krever stabilitet og forutstigbarhet. Det må være med når man også tilrettelegget for demenssenter på Elvebakken, der man må vektlegge å bygge opp et fagmiljø. Vi må som alle andre kommuner forvente at antall pasienter vil øke.

Nærmere 30 ekstra ansatte skal mates inn i hjemmebasert omsorg, simpelthen fordi mange vil være hjemme lengst mulig. Klarer kommunen å håndtere denne delen av omleggingen, vil det gi livskvalitet for den enkelte og være en rasjonell løsning. Her må man imidlertid snu seg raskt hvis det viser seg at kapasiteten på sykehjem blir for dårlig – og her er det grunn til å minne om de kvalitetene Betania-stiftelsen har vist oss i alle år. Vi må gi avkall på all prestisje når den nye eldreomsorgen kommer i drift og sette enkeltmenneskene i sentrum, slik vi tror alle er opptatt av.

Alta kommune investerer i moderne bygg til skole og velferdstjenester, men ender opp med svinkjeft, underskriftsaksjoner og uforsonlig ordkrig mellom politikerne. Det bør være en lærepenge. Vi tror solide prosesser med bred involvering, grundig informasjon og tydelig kommunikasjon er en del av oppskriften. I tillegg bør det hele tuftes i fagmiljøene, gjerne i forkant av at beslutningstakerne «melder seg på».

Det er naturligvis sunt med både debatt og meningsutveksling når det handler om så viktige beslutninger og veivalg, men sett utenfra kan det oppfattes som om altasamfunnet gjennomgår en dystopisk katastrofe. Vi i media formidler konflikter med liv og lyst – og har i så måte et medansvar – men kan vel strengt tatt heller ikke overse politiske slag, både i og utenfor møterommene. Det politiske midtskillet er samtidig så hårfint, at den naturlige refleksen er tautrekking i stedet for dialog.

Da er det grunn til å minne om at målet er en skole og eldreomsorg som skinner, men at det finnes ulike veier til målet. Det bør speile seg i debatten i Alta. Det er sunt å pleie en ryddig debatt, akkurat som det etter hvert må være mulig å glede seg over at det kommer flere flunkende nye og moderne bygg som gir godt grunnlag for bedre innhold.