– Det vil være særdeles uklokt å radere vekk dykkertjenesten

– Kanskje saken kan løftes inn i regionrådene, spør Altapostens redaktør.

HAR FÅTT FART PÅ DYKKINGEN: Iherdig jobbing av blant andre Jim Daniel Pettersen gjør at det nå satses på redningsdykking i Alta kommune. Snart har brannvesenet 11 dykkere i tjenesten.  Foto: Vidar Kristensen

leder

Dykkertjenesten i Alta står i fare for å bli lagt ned fra nyttår på grunn av nye krav og pengemangel. Det ville være særdeles uklokt å radere vekk en tjeneste som innebærer viktig beredskap for hele regionen, på begge sider av fylkesgrensen som skal viskes vekk.

Ifølge NRK Finnmark er det krav om opplæring og utstyr som gir nye økonomiske utfordringer, men vi regner med at den administrative ledelsen og det politiske miljø tar en grundig gjennomgang av beredskapen. I et geografisk perspektiv vil det være et stort tilbakesteg om redningsdykkere i Tromsø skal være halmstrået når det utenkelige plutselig er en realitet. Og det skjer ikke så rent sjelden.


Dykkertjenesten i Alta kan bli lagt ned

– Har brukt 20 år på oppbyggingen.


Det er grunn til å minne om at vi i Troms og Finnmark har en ekstremt lang kystlinje og stor ansamling av små og store vann, for ikke å snakke om en elverikdom som brukes aktivt av befolkningen. Det gir nødvendigvis risiko. Da bør også samfunnet ta sine forholdsregler, kanskje spesielt i lys av drukningstallene, som er alt annet enn betryggende for tiden. Redusert beredskap i kombinasjon med svekket svømmeundervisning her til lands, gjør at risikoen kanskje er større enn vi liker å tro.

Det er ikke første gangen dykkertjenesten blir satt i spill, men Alta-politikerne har til syvende og sist valgt å være med på en profesjonalisering av tjenesten. Alta brannstasjon har vært «arnested» for imponerende kompetanse gjennom flere tiår, der man har klart å skape en kultur for oppdatert kunnskap. I sum skaper det en trygghet, blant annet på grunn av jevnlig kursing og oppdatering. Dykkerne i Alta har også spredt sin kunnskap til andre finnmarkskommuner, slik Altaposten har meldt på reportasjeplass den siste tiden.

En ny og flott brannstasjon tas i bruk i Gamle sentrum for tiden. Det har vært et helt nødvendig løft for vekstsenteret i Alta, men det aller viktigste er naturligvis innholdet i tjenesten som tilbys av Alta brannvesen, inkludert de tjenestene som kanskje ikke er mest opplagt i det daglige. Nemlig å slukke og forhindre brann.

I komplekse redningsaksjoner blir man imidlertid minnet om hvor viktig det er å ha rett utstyr og kompetanse på plass, enten det er røykdykkere eller redningsdykkere som trengs der og da. Alta er i en spesiell situasjon som vekstsenter, men helheten må være med i vurderingen. Kanskje saken kan løftes inn i regionrådene, nettopp for å gjøre en total vurdering av behov, beredskap og kostnadsbilde.