– Fortjent nettkjenning for gründere

– Det ligger enorm "drive" bak denne grunderånden, skriver redaktøren.

SOLGTE: Jon Ivar Helgesen (t.v) og John Harald Furu er blant grunnleggerne av Nornett.  Foto: Rune Østlyngen

leder

Historien er klassisk for Altas gründere og entreprenører de siste årene. Det bygges opp produkter, kompetanse og verdier, som igjen blir et fristende bytte for større «fisker» på markedet.

Onsdag ble det kjent  at Signal bredbånd AS kjøper alle aksjene i Alta-selskapet Nornett AS og tilkjennegir store ambisjoner for selskapet, som gjennom 20 år har bygget seg opp til å bli en betydelig nettbygger og aktør i markedet, i skarp konkurranse med utallige selskap innenfor samme bransje. Blant annet har Alta Kraftlag satset friskt på samme område, så her har man dyrket fram en konkurranselement som kan være viktig for både kunder og evnen til innovasjon for å bli best mulig.

Denne entreprenør- og gründerånden er svært viktig for Alta – og vi mener det er en av de viktigste grunnene til at Alta kommer så godt ut på ulike parametre, enten det er gaseller eller andre priser som deles ut i stort antall. Ofte starter de med en god ide og en arbeidskapasitet av en annen verden, slik Bjørn Ove Thomassen fortalte om på næringsdagen i vår.

Ikke så rent sjelden ligger det en enorm «drive» bak innsatsen, enten det er penger eller et mål i seg selv.

Kremmerånden må være på plass – og da kan man til og med starte med to tomme hender og null utdanning. Det har vi sett innenfor både bygge- og anleggsbransjen gjennom mange år. Det handler om «timing», men også evne til å snu seg rundt. Svært sjelden er markedet statisk. Etterspørselen skifter og produktutvikling kan være avgjørende for å overleve eller ta steget videre, slik giganten Kodak aldri gjorde.

Selv med utdanning må man være villig til å blø for drakta og ofre mye, slik vi kjenner for lokale eventyr som eksempelvis Bjørn Tore Hagberg i SmartDoc, eller gjengen bak Nornett. De har hatt en beundringsverdig evne til å jobbe slitesterkt og tålmodig over mange år. «Bensinen» for å kjøre på videre og satse friskt, kan være det å skape noe. Spesielt i årene før pengene faktisk kommer på konto. En annen viktig kvalitet, har vært evnen å reinvestere overskudd eller salg.

Nornett bygget seg opp fra fire til dagens 36 ansatte. Det er en krevende øvelse, som også handler om teft og utvikling. Det handler om å være på rett plass til rett tid, men også ha evne til å finne de rette personene til å ta alle disse stegene kollektivt.

I løpet av tiårene skaper man også ringvirkninger som har betydd mye for Alta, verdier som videreføres av andre eiere. Vi har sansen for lokalt eierskap, men det er like viktig at det som er bygget opp videreføres lokalt. Det gir arbeidsplasser og skatteinntekter – og et trykk i næringslivet som langt på vei erstattet tapte offentlige arbeidsplasser som forduftet på 90-tallet. Dette er nettkjenning som fortjener jubel og klapp på skuldrene.