– Vadsø fortjener støtte

– Den viktigste omstillinga blir å skape flere private arbeidsplasser, skriver Altapostens redaktør.

Illustrasjonsbilde  Foto: Ina Eliassen, FFK

leder

Regjeringen har vært krystallklar på at Vadsø skal få særskilt omsorg i forbindelse med sammenslåingen av Troms og Finnmark. Det er et løfte regjeringen bør ta på største alvor. Det handler også om en såvidt krevende omstilling, at resten av fylket bør være solidarisk.

I helga heiet vi alle på kunnskapsrike Vadsø-ungdommer som nådde finalen i klassequizen på NRK. Like hyggelig er det at byens stolthet Norild sikret en viktig seier i allnorsk seriespill denne helga. Det er ikke tilfeldig at finnmarkingene står samlet når det presteres på ulike arenaer, så denne fellesidentiteten i nord bør vi ikke gi slipp på. Vi må støtte hverandre.

Samtidig pågår det altså en livsviktig strukturell kamp for Vadsø og Øst-Finnmark, basert på at stabile, offentlige vertskapsfunksjoner forsvinner. Det gir en krevende situasjon og betydelig usikkerhet for innbyggerne. Det bør også vi i Vest-Finnmark være opptatt av.

Løftene overfor Finnmark generelt og Vadsø spesielt må følges opp, selv om de fleste nå innretter seg etter stortingsvedtakene som er gjort i sakens anledning. Et tillitsbrudd vil  være temmelig ødeleggende for prosessen – og kravet om omkamp vil forsterkes. Vi mener regjeringen nå bør bestrebe seg på å følge opp stortingsmeldingen om overføringen av oppgaver – og bidra med håndfaste beslutninger som følges opp av tydelig informasjon. Plasteret må også følges av en genuin beskjed om at man har nasjonale ambisjoner og forpliktelser i nord, slik vi har sett i forbindelse med reetableringen av forsvarsoppgaver.

Informasjonen når det det gjelder sekretariatet for regionalt nordområdeforum har vært alt annet enn tydelig, der det nå hevdes at det kun blir en administrativ stilling, nærmest en konferansarrangør. Vi tror mange så for seg en robust enhet som supplement til Barentssekretariatet på andre siden av Varangerfjorden. Da er det bra at reformens fødselshjelper Finnmark KrF løfter saken inn for regjeringsapparatet, slik at vi raskest mulig får et svar på hva tiltakene innebærer i praksis. Stortingsrepresentantene i regjeringspartiene bør også bidra til oppklaring, slik at vi ikke får en skinn-debatt basert på antakelser.

Vadsøs største utfordring og omstilling er imidlertid å skape nye private arbeidsplasser, slik Alta måtte da Forsvaret, Posten, salgslaget, meieriet og en hel rekke tjenester ble radert vekk. Det gjorde man uten omstillingsmidler, simpelthen fordi det var nødvendig. Vi håper og tror Vadsøs innbyggere, politikere og ressurspersoner bretter opp ermene og ser alle de mulighene som finnes i regionen, kanskje spesielt i lys av aktivitet i Barentshavet øst og at det nå ligger an til at kraftlinja videreføres til Varangerbotn.

Vadsø har i alt for stor grad måttet lene seg på offentlige arbeidsplasser og trenger nå drahjelp for å bli en motor i øst, sammen med Kirkenes. Ikke fordi det er synd i noen, men fordi det er nødvendig å skape en attraktiv region. Det beste ville vært om de to størte byene og kommunene tok kampen ilag og brukte kreftene til felles beste, sammen med de mindre kommunene.