– Det er skremmende, trist og livsfarlig at voksne mennesker bagatelliserer brudd på lovverket

– NØDVENDIG OPPGJØR: Altapostens redaktør mener det er på tide man tar et oppgjør med usunne og farlige holdninger knyttet til ungdommers adferd i trafikken.   Foto: Hanne Larsen

leder

Det er på tide å ta et oppgjør med uvettig bruk av motorkjøretøyer, både i veinettet og i utmark. Det er skremmende, trist og livsfarlig at voksne mennesker bagatelliserer brudd på lovverket eller lekbasert aktivitet i trafikken. Prisen kan rett og slett bli for høy.