– De viktige motstemmene

PROTESTERER: Ungdom protesterer mot Nussir.   Foto: Natur og ungdom

leder

Når det inviteres til folkemøter der ståsted og virkelighetsforståelse befinner seg på forskjellige planeter, kan det være en ide å gi plass til ulike oppfatninger. Vi tipper næringsminister Torbjørn Røe Isaksen hadde tålt motstemmer når Nussir er oppe til debatt på «hjemmebane» i ettermiddag.

Næringsministeren har litt av en turne foran seg denne mandagen, med åpningen av en større konferanse om alternativ verdiskapning i marin sektor, besøk hos plastprodusenten Arges på Aronnes og ikke minst den ferske prisvinneren Trasti & Trine i Stengelsen. Det er flott at næringsministeren tar turen nordover for å se på mulighetene som finnes i nord.

Litt mer betent kan det bli på andre siden av Sennalandet senere på dagen,  der det inviteres til folkemøte om Nussir ASA og den ferske driftskonsesjonen. Som de fleste har fått med seg skaper både mineralutvinning og sjødeponi kraftige fronter, i tillegg til at reindriftsinteressene og Sametinget er sterkt kritisk. Det bør ikke feies under teppet.

Debatten kan sikkert oppfattes som fastslåst og lite nyansert, men vi synes ikke det er fornuftig av vertskapet Kvalsund kommune og Hammerfest næringsforening å vingeklippe meningsmotstanderne på et folkemøte. I tillegg til at prosjektet presenteres nærmere, og Kvalsund kommune får anledning til å understreke at lokaldemokratiet og fylkeskommunen støtter gruvedrift, burde det være en smal sak å rydde plass til motstemmer fra miljø og reindrift.

Når frontene er så steile, er det etter vår mening et ekstra poeng å ha en ventil som gir utløp for meningsmangfoldet, i stedet for å kun ha fokus på storsamfunnets beslutninger. Derfor er vi enige med Natur og ungdom som synes det er problematisk med et ensidig folkemøte. Så kan det sikkert innvendes at det blir mulig å stille kritiske spørsmål i etterkant, men det hadde gitt mer legitimitet til folkemøtet om de hadde brukt 10-20 minutter til å presentere hele pakken. At dette skjer i rammen av dialog er mye bedre enn at demonstranter henvises til slagord og plakater på utsiden.

At helheten presenteres er et pluss for alle. I konsesjonen stilles det blant annet en del sentrale krav som er viktig å ha fokus på – og som flere bør få kunnskap om, for eksempel på et folkemøte der kritikerne kan fremme sine bekymringer. Ja-vedtaket gir ikke noe frislipp for Nussir ASA, som må ta hensyn til både reindrift ved Ulveryggen og fjordens biologi. Ikke minst er det viktig å ha med seg at landdeponi kan være et svært dårlig miljømessig alternativ til sjødeponi, et moment som i liten grad vektlegges.

Da koker spørsmålet ned til om vi skal kunne drive med bergverksdrift i Finnmark, for eksempel i Sydvaranger, Kvalsund og på Stjernøya, der man faktisk har sjødeponi. Skal Norge bidra med utvinning av mineraler, eller skal behovet dekkes av land der de samme kravene er tildels fraværende? Ikke minst må vi tåle en debatt om hva vi skal leve av uten å satse på fossil energi, ettersom verken mineraler, vindmøller, havbruk, trålerdrift eller masseturisme nødvendigvis møtes med applaus.