– Nå må vi bremse litt!

– Ikke noe godt signal å legge all oppkjøring for motorsyklister til Alta, skriver Rolf Edmund Lund på lederplass.

Illustrasjonsfoto  Foto: NTB scanpix

leder

Sentraliseringsbølgen er riktignok en selvdreven global farsott som kan være vanskelig å stagge, men storsamfunnet må også ha vilje og evne til å bremse når det skaper unødvendige skjevheter for innbyggerne. Det er et dårlig signal å legge all oppkjøring av motorsykkel-sertifikat til Alta.

Sikkerhet, kompetanse og tilpassede veier må naturligvis være på plass for trygg oppkjøring, men vi sliter med å se at det ikke er mulig å finne en løsning for Vadsø og Øst-Finnmark. Her bør Statens vegvesen være på tilbudssiden og pleie god dialog med stedlige kjøreskoler, slik at vi unngår at folk må reise 50 mil for å få en slik tjeneste. Vi er på linje med Vadsø-ordføreren Hans Bønå når han tviler på at folk hadde reist fra Trondheim til Oslo for å få en slik tjeneste.

Det er mulig at en slik flytting av tjenester ikke gjelder så mange oppkjøringer, men her blir det en diskusjon om et mangelfullt tilbud i seg selv vil strupe ambisjonen om å beholde tilbud lokalt. Da kan man velge å tilrettelegge for et godt tilbud i Øst-Finnmark, i stedet for å ta det enkleste og kanskje billigste grepet. Statens vegvesens trafikkstasjoner kan imidlertid ikke kun ha fokus på kostnader og etterspørsel, men også yte service for flest mulig.

Det blir da lett å ha forståelse for bekymringen som melder seg, akkompagnert av spørsmålet; hva blir det neste? Vil annen type oppkjøring følge etter? Slik har bekymringen vært på småstedene langs kysten lenge, men nå gjelder det altså byer i Finnmark. Usikkerheten melder seg når man parallelt reduserer antall passkontorer, samtidig som det skal bli vanskeligere å få nødpass.

Det finnes gjerne plausible begrunnelser for å sentralisere tjenester, blant annet kvalitet, men det må også være slik at følgende kontrollspørsmål følger med: Er det mulig å finne gode løsninger lokalt når det kommer omstillinger, som post i butikk og andre rasjonelle tiltak. Det er naturligvis mulig å planlegge å skaffe seg både pass og oppkjøring, akkurat som det er mulig å planlegge å handle mat eller bruke digitale offentlige tjenester, men et grunnleggende servicetilbud er nødvendig.

Frykten forsterkes når utviklingen heller ikke er under demokratisk kontroll, der offentlig virksomhet i realiteten er avsondret fra politiske beslutningstakere. Verken lokalt eller sentralt gripes det inn, enten NSB blir til Vy eller Avinor og helseforetakene i styremøter tar helt avgjørende investeringsbeslutninger, uten at statsråden som generalforsamling vil eller kan gripe inn.

Vi mener det er naturlig forholde seg til Stortingets flertall, som vårt øverste folkevalgte organ, når en nasjonal struktur for kommuner, fylkeskommuner og statlige oppgaver som sykehus skal stakes ut. Regionreformen og forslaget om en felles paraply for UNN og Finnmarkssykehuset er eksempler på det, men vi er enige i at de beste avgjørelsene kommer etter en grundig, forutgående prosess med informasjon og høringsrunder. Det er ingen god følelse når beslutninger blir tredd ned over hodet på folk, heller ikke når man planlegger å ta motorsykkellappen.