– Møtet kunne oppfattes som at Høie ikke står inne for regjeringserklæringen

– Sjelden har vi sett helseministeren så føyelig og pragmatisk som i går, spesielt med tanke på at det aldri var på tale å gjennomføre en lignende prosess i forbindelse med milliardinvestering i Vest-Finnmark, skriver Altapostens redaktør.

MØTE: Helseminister Bent Høie møtte tirsdag ledelse, fagmiljø og tillitsvalgte ved både UNN (bildet) og Hammerfest sykehus. Der ble det klart at Helse Nord skal utrede saken.  Foto: Ronald Johansen / iTromsø

leder

Helseminister Bent Høie (H) tok tirsdag turen nordover til Tromsø og Hammerfest for å roe gemyttene, med løfter om både konsekvensutredning og en hypotetisk snuoperasjon i spørsmålet om sammenslåing av UNN og Finnmarkssykehuset. Det kunne fortones som brannslukking, der regjeringserklæringen lå forkullet tilbake som et dødfødt politisk innfall.

Direktør Eva Håheim Pedersen i Finnmarkssykehuset oppsummerte stemningen nokså illustrerende i samtale med NRK. Hun hadde ikke noe imot en utredning av spørsmålet, men konkluderte med at sammenslåing var en dårlig ide. Den type helsefaglig overbærenhet er hun ikke alene om. Reaksjonene har nemlig vært mange og sterke, slik det ofte er i forbindelse med endringer i byråkratiet. Politikere som utfordrer det bestående, må erfaringsmessig ha sterk ryggrad.

Til tross for at det forsikres at dette handler om en administrativ sammenslåing for å styrke pasientene der de er, har krisemaksimeringen vært påtakelig, nærmest frakoblet den politiske virkelighet og den vedtatte regionaliseringen som skal gi mer robusthet i ulike sammenhenger. Foretak har blitt slått sammen før og vi regner med at det ikke skjer i et vakuum. Finnes det eksempler på at det har frigjort midler til mer pasientbehandling og mer kvalitet, bør det være interessant for oss alle. Inkludert administrative enheter i helsevesenet.

Vi synes for vår del det er merkelig at fagmiljøet synes dette kommer som lyn fra klar himmel, og enda merkeligere er det at man synes å mene at politisk innblanding i organiseringen av helsevesenet er på grensen til frekt. Foretaksmodellen har da også vist gang på gang at politikerne har blitt sittende på gjerdet når de viktigste sakene blir avgjort på styrerommene. Dette er nok et eksempel på at foretaksmodell har fratatt politikerne innflytelse på det aller viktigste samfunnsområdet, nemlig helse. Og her har vi faktisk fagfolk med oss, nemlig legeforeningen.

Sjelden har vi sett helseministeren så føyelig og pragmatisk som i går, spesielt med tanke på at det aldri var på tale å gjennomføre en lignende prosess i forbindelse med milliardinvestering i Vest-Finnmark. Det skulle bare mangle at ikke Høie tok turen nordover, men i den gemyttlige stemningen som oppsto, kunne det nærmest oppfattes som at Høie ikke står inne for regjeringserklæringen som er vedtatt. Det bør de fire partiene ta en intern runde på. Hvis de ikke er enige i det de har blitt enige om, kan det tenkes at det blir noen fartsfylte politiske meningsbrytninger i regjeringskorridorene.