Naboens lek med liv

– Opprørende og skremmende, mener Altaposten om GPS-bortfallene.

Illustrasjonsbilde  Foto: Even Martinsen

leder

I januar 2018 berget Kjell-Harald Myrseth (26) livet i en nådeløs storm sør for Alta, takket være fantastisk innsats fra hjelpemannskaper og GPS-signaler – og kordinater som pekte ut hvor nødpeilesenderen og den nedkjølte studenten befant seg. Da er det opprørende og skremmende at «jamming» fra russisk side kan sabotere kampen for å berge liv når uhellet er ute.

Politimester Ellen Katrine Hætta har allerede slått alarm ved flere anledningen, men TV2 kunne i helga melde at GPS-utfall har rammet fem ganger, potensielt livsfarlige situasjoner for både luftfart og sjøfart. Under NATO-øvelsen Trident Juncture måtte Avinor innføre alternative flyrutiner i luftrommet over Kirkenes, noe som sier oss at trusselen er mer reell og strukturell enn man har vært klar over. Når både politi, Forsvaret og redningstjeneste gir uttrykk for alvorlig bekymring, bør saken løftes opp på høyeste politiske nivå.

Norge er riktignok NATO-medlem, men i Finnmark har vi utstrakt folk-til-folk-samarbeid og er mer opptatt av god dialog på tvers av landegrensen enn andre. I grenseområdene er forholdet til naboen i øst hjertelig, til tross for storpolitiske feider. Til neste års jubileum for freden, har man i Sør-Varanger ønsket seg  både Putin og Lavrov som gjester. Det er kanskje ikke så naturlig hvis det samtidig bedriver skjebnespill med menneskeliv.

Det er nemlig en høyst reell trussel med tanke på at luftsambulansetjenesten måtte innstille sin aktivitet på Mehamn lufthavn. Politiets rapport viser at man måtte montere en ny sender for å være trygg – og nyordet elektronisk jamming representerer dermed en alvorlig trussel for innbyggere i Finnmark og hjelpemannskaper. Det er videre en påminnelse om at vårt tradisjonelle bilde av uvennlige handliger er ganske så fortsteinet.

Trusselen er asymmetrisk og handler ikke nødvendigvis om verken troppeforflytninger eller bruk av våpen, slik vi tenker.

Det tar mer form av terror, som både kan avskrekke og være lammende. Det betyr at en oppgradering av vår forsvarsevne handler om mer enn tilstedeværelse, men også krisehåndtering knyttet til en infrastrukturen vi er blitt så avhengige av. Forsvinner strømmen, kommikasjon eller eller annen kritisk infrastruktur, er moderne mennesker sårbar. Da hjelper det lite med varmekabler i gulvet når det er 20 minus utendørs.

Russlands jamming skaper heller ingen forståelse i folkedypet og bidrar kun til å forsterke oppslutningen om NATO og fordømme handlingene i Ukraina. Det er trist, for i Finnmark tror vi de fleste er opptatt av forbrødring og større grad av samhandling, både kommersielt og mellommenneskelig.

I Finnmark er vi særdeles avhengig av redningstjenesten på grunn av lange avstander. Ikke bare når noen går seg vill, men nå redningstjenesten tar av, enten det er luftambulansen eller Sea-King. Da er det finstemt utstyr som skal fungere, uten forstyrrelser.

Vi mener situasjonen er så alvorlig at norske myndigheter bør reagere på både diplomatisk og politisk nivå, i tillegg til at man trapper opp mottiltak knyttet til de nye trusselbildene.