– Hovedpoenget er at oppdrettsnæringa jobber kontinuerlig for bedre løsninger

– Flere grep som viser at viljen er større, skriver Altaposten på lederplass.

Illustrasjonsbilde  Foto: Fjord Maritime

leder

Oppdrettsnæringa har hatt sine miljømessige utfordringer siden de første gründerne satset i fjordarmene. Da bør vi alle hilse velkomne de grepene som blir tatt for å skape tryggere matproduksjon og mer skånsom drift.  Er man på rett vei, kan et klapp på skuldra bidra til enda bedre styringsfart.

Vi registrerer nemlig at de ulike selskapene i mye større grad enn for få år siden er opptatt av å minke sine fotavtrykk i naturen, både lokalt og i henhold til de globale klimaregnskapene. Da tror vi også at proaktive organisasjoner som går i dialog med næringene, har bedre odds for å lykkes. Bellonas engasjement for å redusere klimautslipp i den daglige driften i havbruket, er konstruktive bidrag for å sette i gang prosjekter. Når ideen er sådd, har gründere og investorer egne evner til å se muligheten – og da kan pluselig miljø og lønnsomhet gå hand i hand.

I forrige uke kunne Altaposten fortelle om Grieg Seafood Finnmarks satsing på batteridrevne fôrflåter, en hybrid-teknologi som kan sikre både bærekraft og sparte kostnader.  Fjord Maritime mener at anlegget kan redusere gangtiden til diesel-generatorer med inntil 90 prosent.

Målsettingen er på sikt å koble seg på landstrøm, men det er såpass krevende i forhold til infrastruktur, at man altså går i gang med et pionérprosjekt på fire batteridrevne flåter. Det gjør alle fornøyde, samtidig som vi tror at gode ideer og teknolgi er det som skal til for å bevege verden framover. Det gjelder også for andre bransjer i et generasjonsperspektiv, der bruken av fossil brensel vil måtte fases ut – og da er det viktig at det investeres i alternativ energi. Som sol, vind, bølgekraft og andre muligheter. Utviklingen av mer robuste løsninger for elbiler, blir sakte, men sikkert også til eldrevne fly. Den skepsisen vi alle har innebygd, blir gradvis erstattet av tillit.

Og nettopp tillit er det oppdrettsnæringa må forholde seg til når det gjelder alt fra rømming til lus og sykdommer. Ønsker man mer matproduksjon, vekst og større volum, innser de fleste at det vil kreve bedre løsninger i framtida.

Nå kjenner vi ikke planene til Akvatech AS i detalj, men vi tror de fleste vil applaudere lukkede eller landbaserte anlegg på Langnes næringspark, relativt langt inne i Altafjorden. Vi tror industriområdet her er godt egnet for klekkeri, settefiskanlegg og slakteri, men vi regner med at denne type investeringer vil kreve betydelig innsprøytning av kapital og mer informasjon og kunnskap om hvilket anlegg man ser for seg. Vi har i likhet med Alta kommune vært optimistiske for etablering i et slikt sjørettet areal, men da må forventningene til arbeidsplasser og drift være match.

Hovedpoenget er at oppdrettsnæringa jobber kontinuerlig for bedre løsninger og bruker større deler av overskuddet på utvikling og omstilling, det vil si et helt nødvendig løft som gir mindre risiko. I en nasjonal laksefjord er det forventet – og vi tror norsk oppdrettsnæring har musklene som trengs. Når vi nå ser at viljen er til stede, kommer også endringene raskere.