– Hurra for konsekvensutredninger

– Vi synes også det en selvfølge med grundige og involverende prosesser tidligst mulig, skriver redaktør Rolf Edmund Lund.

Helseminister Bent Høie. Foto: Ole Berg-Rusten / NTB scanpix 

leder

Om ikke annet, så har debatten om en sammenslåing mellom Universitetssykehuset i Nord-Norge (UNN) og Finnmarkssykehuset gjort begrepet konsekvensutredning stuerent i helseforetaket og sykehusmiljøene helt nord i landet.

Som vi alle vet, etter 15 år med debatt om sykehustjenester i Alta, ville ikke Helse Nord bruke en kalori på en helhetlig konsekvensutredning av milliardinvesteringer til nytt sykehus for Vest-Finnmark. Det endte med kompromisser og en vond lokaliseringsdebatt, i stedet for en utredning som hadde gitt oss svar på hvordan pasientene kan få et best tenkelig helsetilbud i regionen.

Vi registrerer nå at eks-direktører, tillitsvalgte og politikere synes det er en skandale at det utformes en regjeringserklæring, uten en forutgående konsekvensutredning. Vi må innrømme at vi ikke helt ser for oss at dragkampen mellom fire forskjellige partier minner om en utredning, men vi forutsetter naturligvis at det må komme en grundig prosess og bred involvering med både ansatte, tillitsvalgte og ledelse når denne type politisk enighet oppstår. Å gjennomføre en prosess før partene er ferdig med de politiske forhandlingene og prinsipielle debatten, hadde vært mye å forlange, antar vi.

Ingen forventer at en slik politisk enighet kan eller bør implementeres over natta. Mer naturlig er det å se det i sammenheng med regionaliseringen som finner sted i hele landet. Det har vært sammenslåinger av langt større foretak enn det vi blir vitne til her – og vi forutsetter naturligvis at helseministeren og regjeringen vil styrke helsevesenet i hele landet. Slik vi tolker erklæringen, handler det om en administrativ endring, som på ingen måter skal redusere tilbud og pengeflyten til Finnmark. Det ville alle protestert mot.

Vi synes også det en selvfølge med grundige og involverende prosesser tidligst mulig. Vi synes det var en selvfølge med denne type prosesser da man hadde bestemt seg for å bruke milliarder på et best mulig sykehustilbud de neste 50 årene i vår region. Den måtte Alta kommune selv bestille.

Regjeringserklæringen sier oss hva de fire partiene ønsker, men det hele må under alle omstendigheter tuftes faglig og økonomisk i samarbeid med dem det gjelder, nemlig UNN og Finnmarkssykehuset. Samtidig klargjøres det fra regjeringspartiene at helsetilbudet i Alta skal styrkes betydelig, noe som sikkert kan tolkes både som det ene og det andre. Klok av skade velger vi å vente på hva som skjer i virkelighetens verden...