Klima for bussbruk i bilbyen Alta?

– En strek i regningen at prisene settes så mye opp i ett jafs, skriver Altaposten på lederplass.

Illustrasjonsfoto.  Foto: Arkiv

leder

I bilbyen Alta har man de siste årene brukt tid og krefter på å stimulere til bruk av buss. Da er det unektelig en strek i regningen at fylkespolitikerne finner det naturlig å sette prisene opp i ett jafs.

Det føles som en kollektiv ørefik for de som har parkert privatbilen og sett fornuften med buss, både miljømessig og rent praktisk i en stadig mer trafikkert by. Færre og dyrere parkeringsplasser gjør at flere ser på de mulighetene som finnes kollektivt, eventuelt kaster seg på sykkelen i Sykkelbyen. Et endret bruksmønster vil også gjøre rushtiden mer levelig uten en avlastningsvei, så her er mange gode grunner til adferdsendring i en by der mange kjører side om side – og alene – i retning jobb.

Det kan sikkert diskuteres herfra og til evigheten om en bussbillett i Finnmark koster for mye. I virkeligheten har brukerne forskjellige terskler for hva de synes er dyrt. Vi hadde et klart inntrykk av at fylkespolitikerne skjønte at en slik omstilling i Finnmark ville ta en smule tid – og at en prisøkning burde fases inn over en viss tid.

Reaksjonene viser framfor alt at en så plutselig og uventet økning ble i heftigste laget for mange, og da skjønner man at det er seldering av budsjetter som gir nyttårsgaven til brukerne. Ikke en gjennomtenkt strategi. Den forsiktige prisingen for elever og studenter var i utgangspunktene blant de strategiske grepene mange har satt pris på. Desto mer overraskende blir det sannsynligvis for unge og lite bemidlede passasjerer at den prosentvise økningen blir så drøy over natta.

Dernest har informasjonen vært fraværende. Selv om politikerne kom fram til dette i desembermøtet, burde man i god tid før jul gått ut med hva dette innebærer for den enkelte. Boreal og Snelandia skal ikke ha på pukkelen for selve økningen, men kunne snudd seg lynraskt rundt og informert almuen, for eksempel gjennom media. Hvis de trodde julefreden ville vare til langt ut i januar med en slik økning, var det i beste fall ønsketenkning. Vi mener også politikerne burde skjønt at dette økonomiske «trappetrinnet» ble en smule usolidartisk for store brukergrupper.

På den måten hadde man også gjort sjåførene rustet til å være bedre pedagogisk når passasjeren plutselig må betale langt mer enn tidligere, uavhengig av sone. Eventuelt kan de informere raskt om fordelen med å laste ned app, eventuelt vært behjelpelig med info og veiledning. Vi må respekt for at denne type endringer tar sin tid.