Dårlige forbilder på nettet

2019 er godt i gang. Redaktøren oppfordrer til å tenke seg om to ganger før man kommenterer på nettet.

  Foto: Creative Commons

leder

Rakettene er fyrt opp og 2018 er evaluert etter alle kunstens regler. 2019 innledes med forventninger og bekymringer, men det er grunn til å dvele litt ved alle de gode sidene ved et demokrati og velferdssamfunn.

Til tross for at det alltid trengs et ordskifte om ansvar, plikter og fordeling, befinner vi oss i et stabilt og godt samfunn der mye er bra.

Det er grunn til å rose alle de som påtar seg politiske og organisatoriske verv for fellesskapet, gjerne med uforsonlig kjeft og forsakelser som prisen for engasjement og innsats.

Vi håper mange tar med seg dette poenget inn i 2019 og tenker over hvordan de ordlegger seg, for eksempel i sosiale medier. Vi trenger en konstruktiv, oppbyggelig og saklig debatt der flest mulig deltar, men det krever mer empati enn det vi opplever i mange debattforum akkurat nå.

Vi har registrert at spesielt AUF har reagert på debattklimaet i forbindelse med den betente regionreformen. De frykter at unge skygger banen på grunn av ufine karakteristikker. Det er en bekymring vi deler.

Avsenderne er godt voksne mennesker som ikke evner å forstå rekkevidden av mangel på nettvett. Det er synd for demokratiet at vi skusler bort dannelse og respekt og framstår som dårlige forbilder på nettet.

Det er sunt med meningsbrytning. Det er lov å være uenige om eiendomsskatt, bompenger, tomtepriser og hvordan fellesverdier disponeres.

Vi må ha takhøyde for debatt og det finnes tidvis en krenkelseskultur som blir i klammeste laget, men vi tror alle tjener på at vi bedre forstår rekkevidden av hvordan stygge personangrep og hersketeknikker fungerer. Det er lov å tenke seg om to ganger, her som på mange andre områder i livet.