– Finnmark tilbake til sans og samling?

GJENSTRIDIG: Altapostens redaktør mener det ville være klokt dersom Finnmark Arbeiderparti, her ved Ragnhild Vassvik, slutter å stritte imot fylkessammenslåingen. 

leder

Stortinget bestemte seg i går for å konfirmere sammenslåingen av fylkeskommunene i Troms og Finnmark, for tredje gang. Det er på tide at Finnmark Ap gjenfinner klokskapen, skjønner at dette er en nasjonal reform og respekterer vedtak i nasjonalforsamlingen.

Kommentarene fra fylkesordfører Ragnhild Vassvik tyder nemlig på at rolleforståelsen ikke er helt på plass. Hun mener det er opportunt av partiet å nærmest boikotte vedtak fra Stortinget og sabotere fellesnemnda. Vassvik uttalte til NRK at det er nedslående at flertallet på Stortinget ikke tar inn over seg folkeviljen i nord, men vi minner om at det er en rådgivende folkeavstemming og at det er Stortinget som er vårt øverste demokratiske organ.

Det er med andre ord Finnmark Ap som må ta inn over seg hvem som tar denne type beslutninger, uavhengig av om man vil prøve saken rettslig i etterkant, eller om partiet vil ta en omkamp med et eventuelt stortingsflertall i ryggen etter valget i 2021. Av hensyn til alle involverte, blant annet de ansatte, er det på høy tid at partiet opptrer seriøst og kommer igang med et tiltrengt stykke arbeid, nemlig opprettelsen av fellesnemnda og det krevende puslespillet for at en felles fylkeskommune skal fungere i praksis.

Vi legger merke til at man i Troms er innstilt på å vise raushet gjennom en likestilt nemnd for å komme i gang. Kanskje demoniseringen av Tromsø og Troms er feilslått? Kanskje de rent faktisk ønsker finnmarkingene alt vel også i fremtiden og ikke har intensjoner om å angripe oss med kjøttvekta høyt hevet? I et felles fylke vil en slik diskusjon realiteten bli kunstig – samtidig som vi innrømmes retten til å være finnmarkinger i all sin tid. Som at møringer får være møringer.

Finnmark Ap bør heller ikke opptre som om de er under skoen på partilagene i Tana og Vadsø, som i denne sammenhengen opptrer som geografiske pressgrupper. Når hovedutvalgsleder Geir Ove Bakken tar belastningen og tilkjennegir at han vil respektere et stortingsvedtak og  komme i gang med nemndsarbeidet, blir han møtt med eder og galle og trusler om eksklusjon fra partiet. Den samme behandlingen fikk veteran Kåre Simensen, som støttet Bakken på sosiale medier.

Vi registrerer at Hammerfest-ordfører Alf E. Jakobsen og fylkesvaraordfører Tajei Jensen Bech har kommet fram til samme konklusjon, uten at vi kan tenke oss at de får samme behandling. I lys av partiets opptreden, er det forståelig at ordføreren i Sør-Varanger, Rune Rafaelsen, har valgt å holde kjeft. Det er mildest talt paradoksalt at fylkespartiet ikke har takhøyde for medlemmer som vil respektere demokratiske spilleregler og som tror vi har nytte av en sterkere region i framtiden.

Stortingets plenum var denne gangen enda bedre opplyst om sakens realiteter, inkludert den rådgivende folkeavstemmingen, Senterpartiets unisone frykt for sentralisering, de juridiske betenkelighetene og Finnmark Arbeiderpartiets rasling med rettslige sabler. Likevel ble reformen vedtatt for tredje gang. Det bør trigge den politiske klokskapen.

Rolf Edmund Lund Ansvarlig redaktør