– Reiselivets viktige kvalitetsjobb

– Kvalitetsmessig sterke produkter som leveres av klimabevisste aktører kan bli Altas vinneroppskrift.

Illustrasjonsfoto.  Foto: Trond Strifeldt

leder

Siste tilskudd i en lang rekke spennende turistsatsinger i Nordlysbyen er i ferd med å materialisere seg i Kåfjord. Om museumsdirektør Even Blomkvist får det som han vil blir Kåfjord sykehjem hans base for en spenstig turistbedrift. Kombinasjonen spennende historie rundt gruvedrifta, Tirpitz og nordlysobservatoriet, spektakulære naturgitte forhold og nærhet til flyplass og havn er utvilsomt en vinneroppskrift, selv om det ikke ligger noen automatikk i at enhver satsing lykkes.

Men om noen sliter, er den vedvarende optimismen i byens turistbedrifter påtakelig. Investeringsviljen er stor og prosjektene mange og varierte. Fra Uglebakken-brødrenes driftsbygning i Skaialuft via Boazo Sami Siida sin forestående revitalisering i Øvre Alta til prosjektene Pæskatun og Sorrisniva driver fram øverst i Alta-dalen. Enten vi snakker fisketurisme hos Seiland House eller aktivitetsturisme ved Glød har variasjonen i tilbudet til turistene over tid utviklet seg til å bli formidabelt.

Samtidig som buketten av turistbedrifter er blitt stadig større og mer variert, har det overordnede samarbeidet hatt sine mangler. Uformell kontakt mellom aktørene har utvilsomt bidratt til at de fleste av byens gjester har hatt et flott opphold, selv i situasjoner der uforutsette hendelser eller fulle bookinglister har skapt utfordringer. Man hjelper hverandre, i visshet om at man selv kan få hjelp om behovet melder seg.

Nettopp mangelen på en effektiv paraplyorganisasjon trekkes fram som en utfordring i arbeidet med prosjektet «Masterplan for reiselivet i Alta 2030», der Alta næringsforening er prosjektansvarlig. Arbeidet er i ferd med å munne ut i et nytt destinasjonsselskap for regionen, med en enda tyngre organisering enn dagens Visit Alta leverer. I tillegg til markedsføring og profilering skal det blant annet legges til rette for tjenester som felles booking og salg for bedriftene.

Vi tror flesteparten av de tøffe satsingene som står for trappa på sikt vil generere den nødvendige lønnsomhet. Enten man ser på det med historiske øyne eller tar i betraktning framskrivningene tyder alt på at det kommer til å gå rett vei. Med støtte fra et solid destinasjonsselskap som kan sy sammen varierte pakker til turistene ligger alt til rette for suksess. Og med et mål om kvalitet heller enn kvantitet trenger ikke Altas suksess å komme på bekostning av magneten Nordkapp eller turistmaskinen Tromsø. Med varierte og gode produkter vil turistene bruke mer tid og legge igjen mer penger i byen. Veksten kan sikres ved å få mer igjen per turist.

Vi ser av tilbakemeldingene fra de tilreisende at tilbudet som gis i Alta oser av kvalitet. Selv om vi ikke er i nærheten av å kunne ta imot like mange overnattingsgjester som storebror i vest er kvaliteten upåklagelig. Det kan bli et sterkt kort når oppmerksomheten skal fanges hos stadig mer kresne kunder. Kvalitetsstempelet regionens aktører har opparbeidet seg er blant det som løftes fram som et anbefalt satsingsområde i reiselivsprosjektet initiert av næringsforeninga. Vi tror dette er rett vei å gå. Kvalitetsmessig sterke produkter som leveres av klimabevisste aktører tror vi kan bli Altas vinneroppskrift.