– Tankevekker for Loppa

– Vi anser det som fornuftig at politikerne behandler saken i et ekstraordinært kommunestyremøte denne uka, skriver Altapostens redaktør.

LOVBRUDD: Fylkeslegen i Aust-Agder avdekket flere alvorlige forhold ved sykehjemmet og i hjemmetjenesten i Loppa kommune.  Foto: Magne Kveseth

leder

Tilsynet gjennomført av fylkeslegen i Aust-Agder avdekker lovbrudd i Loppa kommune, men vel så alarmerende er det at det ikke leveres forsvarlige tjenester ved sykehjemmet og at legemiddelhåndteringen i hjemmetjenesten er uforsvarlig.

Dette er etter vår mening svært alvorlige forhold, egnet til å skape utrygghet for innbyggerne i lokalsamfunnet. Da er det prekært at det ryddes opp raskt og lages en handlingsplan som lukker avvikene – samtidig som man opparbeider en organisering som gjør at ønsket kvalitet opprettholdes i framtiden. Dette er nemlig forhold som må være på stell kontinuerlig og lenge etter at tilsynsmyndighetene og bekymrete leger har reist.

Mangelfull styring og evne til å ta tak i problemene som er påpekt fra faglig hold, oppgis som årsaken til at både kommuneoverlege Olav Gunnar Ballo og lege Paul Olav Røsbø takker for seg. I lys av tilsynsrapporten er det svært betenkelig at anmodningen om en rapport for ti måneder siden ble avvist av fylkeslegen i Finnmark, til tross for at varselet kom fra ansvarlig legehold.

Like betenkelig er det at den politiske ledelsen i Loppa har slått seg til ro med at administrasjonen har friskmeldt kommunen. Da Altaposten første gangen omtalte saken ble det fastslått at alt var i skjønneste orden og under kontroll, lenge før tilsynet ble gjennomført. Rapporten forteller om en helt annen virkelighet – og vi tror det er denne virkeligheten Loppa-politikerne må forholde seg til.

Vi anser det derfor som fornuftig at politikerne behandler saken i et ekstraordinært kommunestyremøte denne uka. Her får politikerne mulighet til å ta regien og dermed det ansvaret de er pålagt overfor ansatte og strukturen – i tillegg til at de får hastverk med å finne en løsning på en potensiell legekrise fra 1. april.

Vi tror det vil være klokt om Loppa-politikerne ser nærmere på organiseringen, slik at det finnes en link mellom faglig nivå og øverste administrative ledelse. På den måten er det mulig å raskt fange opp symptomer på systemfeil. Informasjon og dialog er ofte det som skal til for å løse problemer effektivt i en liten kommune, enten det er arbeidsprosesser, bemanning eller andre daglige utfordringer som krever oppmerksomhet.

Vi ser at det gjennomgående påpekes at en liten kommune har store utfordringer knyttet til ulike tjenester.

Fra før av vet vi at barnevernstjenesten tidvis har ligget nede. Nå handler det om basale tjenester innenfor eldreomsorg og medisinering i Loppa. Det kan sikkert oppfattes som en lissepasning til alle som ønsker kommunesammenslåinger, men dette dreier seg faktisk om svært alvorlige forhold for enkeltmennesker i samfunnet, som har krav på kvalitet og trygghet i tjenestene.

Hver og en gjør temmelig sikkert sitt aller ytteste for å hjelpe i Loppas helsestell, men små enheter er sårbare og det er langt fra enkelt å bevare kvalifiserte fagmiljø. Spesielt hvis man ikke har tradisjon eller kultur for å lytte til faglige innspill. På flere områder har man allerede søkt hjelp i Alta – og det er ikke utenkelig at det er fornuftig med en ny debatt om samarbeidsområder. Da må all prestisje legges til side, slik at man forholder seg til hvordan tjenester faktisk leveres.