– Gratulerer med nytt og moderne sykehus

– Dette fortjener pasienter og ansatte, skriver Altapostens redaktør.

ÅPNET: Etter en lang prosess er endelig Kirkenes sykehus åpnet.  Foto: Bernt Nilsen

leder

I dag var det offisiell åpning av nye Kirkenes sykehus, med både statsminister og helseminister på plass. Det er grunn til å gratulere både Sør-Varanger og Finnmark med en flunkende nytt og tidsriktig sykehus, tilpasset en helt ny tid.

Selv om prosjektet er forsinket med ett og et halvt år, og helseforetaket har hatt sine åpenbare utfordringer, er det grunn til å glede seg over at pasientene får et moderne sykehus. Det gamle ble bygget på 1950-tallet og det er opplagt at både tidens tann og den medisinske utviklingen har gjort det nødvendig med nybygg.

For de ansatte vil det også være en ny verden. Nå kan de ønske pasientene velkommen til moderne lokaliteter og utstyr, en trygghetsfaktor i seg selv. Det gjør noe med hverdagen, arbeidsmiljøet og trivselen på en arbeidsplass, noe vi tror er «smittsomt» i forhold til å kunne hjelpe mennesker. Det samme gjelder naturligvis i Hammerfest, der spaden går i jorda neste år.

Debatten om sykehusstruktur har vært hard og uforsonlig i Vest-Finnmark, kanskje fordi man ikke tok seg bryet med å gjennomføre en skikkelig prosess når nye investeringer skulle gjøres. Det var ingen helhetlig utredning i bunnen, men kun planlegging på autopilot uten hensyn til demografiske utviklingstrekk. Kirkenes sykehus har ikke vært en del av denne debatten, blant annet på grunn av avstander. I en bransje der tiden er knapp, må dette elementet være med.

En slik strukturell helsepolitisk debatt må imidlertid ikke stå i veien for evnen til å glede seg over at helsevesenet i Finnmark får en oppgradering innenfor spesialisthelsetjenesten, inkludert sykehusene som ble reist på 50-tallet. I Alta er man naturlig nok skuffet og frustrert over manglende akuttfunksjoner, selv om man altså får en investering på over 400 millioner kroner til et utvidet helsesenter.

Da blir det ekstremt viktig at funksjonene på dette nærsykehuset blir så gode som overhode mulig, blant annet når det gjelder røntgen, slagenhet, indremedisin og spesialisthjelp for de som er kronisk syke. Her kan det til og med tenkes at Alta-regionen kan få noen klapp på skuldra når det gjelder denne kampen. Det er blant annet grunn til å glede seg over at Finnmark legeforening har kommet på banen for å understreke viktigheten av å følge opp politiske intensjoner og løfter, som i tillegg kan vri kostnader fra transport til behandling.

I dag fortjener fagmiljø og personell ved Kirkenes sykehus alle tenkelige gratulasjoner, så håper vi at nybygget gir de beste forutsetningene til å skape et godt og trygt tilbud for pasientene,