Folkehøgskolen som går foran

– Når flere gode krefter virker samtidig, gir dette hele samfunnet et løft.

Rektor Henning Iversen ved Alta folkehøgskole.  Foto: Kita Eilertsen

leder

Alta folkehøgskole starter neste høst opp en egen linje for de med lett psykisk utviklingshemming, med det klare budskap at friluftslivet ikke setter noen grenser. Bare viljen er tilstede.

Vi er imponert, men slett ikke overrasket over initiativet fra Øytun-miljøet i Øvre Alta. I mange år har folkehøgskolen vært proaktiv for å skape aktivitet og positivisme – og da er ingenting bedre enn at man tenker inkludering og integrering i den ordinære drifta.

Selvfølgelig skal en folkehøgskole drive bærekraftig, men vi er overbevist om at de holdningene som ligger i bunnen, gjør skolen til et bedre og varmere sted å være. Selv når det er 20 minus ved foten av Skoddevarre. Selvfølgelig vil det kreve litt ekstra i form av tilrettelegging, men her går skolen foran og sender ut et signal om at dette ikke er en arena forbeholdt funksjonsfriske.

Skolen ligger idyllisk til, så det skal ikke skorte på muligheter til å finne på spennende aktiviteter, aktivitet som kan gi mestring og selvtillit. Tiden vil vise om interessen er tilstede, både lokalt i Alta og resten av nedslagsområdet, som vel også må sies å være grenseløst. Uansett er dette en utstrakt hånd til de som gjerne befinner seg på sidelinja når det er skolestart for unge voksne.

Frivilligheten i Alta har også imponert stort på dette området, for eksempel Alta IFs FFU-lag som denne høsten deltok på landsturneringen. Terje Bakken har i mange år skapt et fantastisk tilbud for et lag fylt av spilleglede. Den samme rosen går til BULs HU-lag, der energien og den sosiale gleden lyser ut av øynene på deltakerne, enten turen går til hallen eller til elvebredden i Stengelsen. Ildsjelene som sørger for dette tilbudet har gang på gang poengtert hvor utrolig mye glede dette skaper, for alle involverte i idrettslaget.

Når flere gode krefter virker samtidig, gir dette hele samfunnet et løft. En privat skole, frivilligheten og offentlig sektor kan sammen og alene gjøre underverker for bolysten. For alle.

Vi anser det også som positivt at piggene kommer ut når det foreslås at spesialundervisninga ved Alta voksenopplæringen skal kuttes, uten at det foreligger et alternativ. Nå er dette riktignok forslag blant mange på tenkestadiet i en kommune som skal spare minst 80 millioner kroner per år, men det er betryggende at mange vaktbikkjer iler til når denne type tilbud står i fare.