Inspirasjon for gründere

– Det er litt av dynamikken i lokal verdiskaping, at gevinsten bidrar til nye satsinger.

INSPIRERENDE: Gründer Bjørn Tore Hagberg i front for 2016-utgaven av SmartDok-gjengen. Siden dette bildet ble tatt har antall ansatte mer tredoblet seg.  Foto: Frikant

leder

Eventyret SmartDok bør være til inspirasjon for unge gründere i Alta, inkludert det faktum at lokale eiere sitter igjen med stor gevinst, som de gjerne reinvesterer i andre prosjekter.

I Alta har vi store problemer med å slå oss på brystet over avkastning og utbytte av gode prosjekter, selv om ideen er aldri så god og utviklet lokalt. I tilfellet SmartDok hadde Bjørn Tore Hagberg klekket ut en god ide, som han sammen med de ansatte har forvaltet på en ypperlig måte.

I en by der byggekranene står tett i tett og entreprenørene gjør stor suksess, er det kanskje snublende nært å tenke seg at de trenger et godt digitalt system for informasjonsflyt. Men ideer må være noe mer en flyktige innskytelser, det må suppleres av håndfaste og bærekraftige løsninger, som på toppen av alt skal være salgbart. Veien fra ide til flere ansatte og god lønnsomhet blir for mange et krevende maratonløp – og det er slett ikke sikkert at man kommer i mål.


Så mye fikk de for SmartDok-salget

Alle aksjonærene ble millionærer da Visma sikret seg kontrollen over selskapet.


Når giganten Visma knakker på døra har man imidlertid gjort mye rett, både teknologisk og forretningsmessig. Det er en fjær i hatten for lokal innovasjon. Det er masse fordeler og sjarm med lokalt eierskap og kontroll, men den nye majoritetseieren har muskler til å videreutvikle gode ideer fra Alta-miljøet, samtidig som de vil kunne være behjelpelig med markedsføring og slagkraft i nye markeder. Vi håper Visma ser muligheten for ekspansjon også i Alta.

Det faktum at SmartDok satser i nye lokaler i Sparebank-bygget tilsier at man har trua og forventninger, kanskje til og med også nye og spennende ideer. Det er også litt av dynamikken i lokal verdiskaping, at gevinsten av oppkjøpene bidrar til nye satsinger og kanskje knoppskyting i næringslivet lokalt.

I Alta satses det friskt på teknologi, både i privat og offentlig regi. Vi må derfor evne å se sammenhengen mellom «smart clusters» og de små og gryende talentene som oppholder seg i Newton-rommet eller oppnår mestringsfølelse i First Lego League. Realfag-satsingen må være noe mer enn honnørord, det må være en erkjennelse av at god utdanning på disse områdene kan gi både lønnsomhet i privat næringsliv og kanskje trygghet og en bedre hverdag for eldre i egen bolig. Det har vist seg at enkle teknologiske løsninger kan gjøre hverdagen bedre og utsette pleie- og omsorgsbehov.

I mellomtiden bør gründere som Bjørn Tore Hagberg og andre utfolde seg i «tankesmia» og ta salg og gevinst som det det er: En solid fjærpryd i hatten.