– Tog til Kirkenes gir enorme muligheter

Illustrasjonsfoto.  Foto: Audun Braastad / NTB scanpix

leder

Planene om jernbaneforbindelse mellom Finland og Kirkenes er en lokal og regional mulighet, men også en gylden anledning for nasjonale myndigheter til å riste liv i ambisjonene for Nordområdene.

Der vi i Norge har en egen evne til å lage visjonære planer for skuffa, har finlenderne vurdert fem konkrete alternativer for togforbindelse til norskekysten. Narvik og Tromsø var alternativer som nok en gang hadde plassert finnmarkingene ved siden av togsporene, men forrige uke ble det klart at Rovaniemi-Kirkenes tøffer inn som det mest sannsynlige alternativet for trafikkverket i vårt naboland. Det gir enorme muligheter, kanskje også i et lengere perspektiv, for eksempel ved gjenvunnet tøvær østover.

I tillegg til at det åpner seg sjøveis transportkorridorer i nordøstpassasjen, kan en slik arktisk jernbane bli et gjennombrudd. I dag er muligens ikke volumene der, men det er en døråpner for vekst og utvikling på alle sider av grensene. Byggesteiner som politikerne gjennom flere utredninger har pekt på, men vegrer seg for å ta i bruk.

Finnmark trenger nemlig nærings- og samferdselspolitisk drahjelp, basert på nasjonale ambisjoner. Ikke mytebelagte behov basert på almisser, men realpolitisk tro på at ressursene i nord faktisk kan tas i bruk.

Om ikke annet, så viser dette at den nye regionen Troms og Finnmark har flere tyngdepunkter enn i Tromsø. Det er fullt mulig å jobbe fram flere kraftsentre og skape en slagferdig region, uten at man nødvendigvis kun har fokus på offentlige arbeidsplasser.

De siste ukene har vi fått E45 til Alta, en europavei som går sammenhengende til Italia. Statnett har vedtatt investeringsbeslutninger som strekker kraftlinja videre til Skaidi, noe som forsterker trua på en linje videre østover. Nye og forbedrete regnestykker gir større lønnsomhet for nye oljefelt, samtidig som Statoil vil investere fem milliarder kroner på Melkøya og Polarbase. Potensialet er stort innenfor fiskeri, havbruk, alternativ energi og turisme, også basert på bærekraftige satsinger, økomisk og miljømessig. Det må være en del av pakken.

I sum bør gjennombruddene ledsages av en investeringsplan for det som skal skje i nord, der også Norge må ta ansvar for jernbanesatsing. Nasjonal transportplan er en del av bildet, men vi mener det er behov for ekstraordinær interesse for hvordan vi sikrer ressursene og verdiene. Et Norge i omstilling har behov for Troms og Finnmark, en slagferdig region med muligheter.