Anerkjennelse av fellesverdier

– Dommen viser at det var klokt av Fefo å anke beslutningen fra Utmarksdomstolen og få en prinsipiell avklaring på vegne av oss alle.

Illustrasjonsfoto.  Foto: Berit Roald / NTB scanpix

leder

Høyesterett har nok en gang fastslått at Finnmarkskommisjonen er på rett kurs når det gjelder kartleggingen av rettsforholdene i Finnmark.

Plenumsbehandlingen ga nemlig Fefo medhold i saken om forvaltningen av cirka 400 kvadratkilometer i Nesseby, der lokalbefolkningen ønsket å bestemme over eksempelvis jakt, fiske og bærplukking. Denne eksklusive retten har de ifølge dommen ikke «opptjent» etter alderstids bruk, i tråd med kommisjonens kartlegging av land og vann i Finnmark for øvrig de siste ti årene.

Dommen viser at det var klokt av Fefo å anke beslutningen fra Utmarksdomstolen og få en prinsipiell avklaring på vegne av oss alle. Den kan fungere som en rettesnor, både i selve forvaltningen og når saker fremmes for domstolen. Utmarksdomstolens arbeid er tildels på upløyd mark, så det er viktig at de får rettsprinsippene på plass i det videre arbeid.

Vi tror nemlig ikke denne saken alene gir noen form for ro. Til det er det for mange som har varslet at de vil fremme «sin» sak – og vi ser selvfølgelig ikke bort fra at det er dem som har klare eierrettigheter. Som regel ville det vært fullt mulig å avklare dette gjennom den ordinære rettspleien, så det er kostbare prosesser som kjøres.

Den prinsipielle avklaringen i Nesseby-dommen gir imidlertid en klar og tydelig retning, noe Fefo trenger i sitt arbeid. Det trenger også allmenheten som er opptatt av at fellesverdier anerkjennes, og at vi ikke ender opp med et forvaltningsmessig lappeteppe. Vi tror de fleste i Finnmark oppfatter utmarka som fellesverdier, der vi kan høste og drive med rekreasjon side om side

Det betyr ikke at Fefo skal heve seg over lokale brukerrettigheter. Fefo har og bør ha god dialog med lokalsamfunnene når det gjelder utmarka, inkludert innbyggerne i Nesseby. Vi har mange eksempler på at det kan fungere utmerket, som i forbindelse med forpaktingen av TT-elvene og Mathiselva i Alta kommune og lokal forpaktning av vatn generelt. Lokale kunnskaper er svært viktig å ha med seg, enten det er Fefo, kommuner, fylkeskommunen, sametinget eller statlige etater som er på ferde.