– Av vital betydning for Finnmark

Nytt krafttak for Finnmark.

Illustrasjonsfoto fra Skillemo.  Foto: Magne Kveseth

leder

I 2019 går Statnett i gang med bygginga av kraftlinja videre fra Skillemo til Skaidi. Det er en investeringsbeslutning av vital betydning for Finnmark, som gir håp om at viktig infrastruktur videreføres raskt østover.

Balsfjord-linja har sakte, men sikkert jobbet seg mot Alta og Skillemo, der en koloss av en trasfostasjon skal bygges. På andre siden av Sennalandet pågår det en parallell utbygging, som kanskje ikke gjør det direkte overraskende at Statnett tar turen videre over fjellet.

Den trinnvise utbyggingen har likevel gitt en viss usikkerhet om vilje til å inkludere hele landet i et modernisert krafttak, men denne beslutningen ved inngangen til 2018, viser at Statnett tenker framover og ser potensialet. I tillegg kan det tenkes at det politiske presset har hatt betydning for Statnetts strategi.

Den evinnelige debatten om høna og egget gjelder her, som på mange andre områder. Dagens behov og forbruk er en naturlig del av beslutningsgrunnlaget, men det må også handle om en hypotetisk vurdering av hva en slik kraftlinje får av betydning for investeringer og kapitalisering i fylket.

Vi tror det henger sammen – og linja vil være viktig infrastruktur for å skape vekst og utvikling i Øst-Finnmark. Det kan handle om olje og gass, vindmøller og mineraler, der investorer vil være særdeles opptatt av kraftleveranser og trygghet. Da er det også positivt at Statnett nå er i dialog med ulike aktører om hva man kan se for seg av aktivitet i øst.

Alle forstår at selv statlige foretak ikke kan svi av milliarder på måfå, men den politiske ambisjonen bør være at Finnmark er optimalt rustet for ny næringsvirksomhet. Den største utfordringen akkurat nå er faktisk at fylket har fått rollen som den ytterste utpost, der man aller helst skal etablere et sårbart reservat. Det skjer samtidig som det finnes dem som hevder at Finnmark sitter på alt av ressurser og kan klare seg utmerket alene. Poenget er at ressursene må tas i bruk hvis de skal ha sin misjon, og da er det behov for infrastruktur. Som veier, fiskerihavner, tunneler, fiber og kraftlinjer.

Linja vil skape en helt annen trygghet og forutsigbarhet for innbyggere og næringsliv helt nord i landet. Dagens beredskap er mangelfull og «hviler» blant annet på drahjelp fra anlegget på Melkøya, hvis alt går i svart. Det er en situasjon som ikke kan være tilfredsstillende for regjeringer som prater seg varm på nordområdesatsing.