Velkommen til Alta

– Det er mulig å skape synergier, som også kan gjøre det attraktivt å bygge en fergekai på Langnes.

Langnes industriområde.  Foto: Rambøll

leder

Både i Loppa og Hasvik har man lenge diskutert muligheten for en direkte fergeavgang inn til Alta. Det vil løse mange floker og sørge for at både folk og fisk får en mer smidig vei fra kysten til vekst- og kommunikasjonssenteret. For ikke å snakke om at fiskeproduktene kommer seg raskere til internasjonale markeder.

Tradisjonelt er det kanskje mange som tenker at Sørøya «sokner» til Hammerfest og Kvaløya, men på den mer folksomme «sørspissen» har det blitt mer og mer naturlig å se til Alta. Det kan handle om så mangt, fra reiseruter til sysselsetting og skole, men geografisk sett er det gode grunner til å tenke på tettere dialog i dette handelsdistriktet.

Når man heller ikke er fristet av kommunesammenslåing, kan det være smart med gode fellesløsninger, både når det gjelder privat næringsliv og offentlig forvaltning. Et interkommunalt selskap som Vefas kan i så måte være en inspirasjon for å finne sammen over kommunegrensene. I mente må vi også ha at fylkesgrensene forvaltningsmessig oppheves fra 2020, noe som gir rom for å tenke nytt. Både mot Alta og Nord-Troms.

Blant åpenbare flaskehalser er fergesambandet mellom Hasvik og Øksfjord, Øksfjordtunnelen og generelt sett store avstander – og det faktum at det ikke alltid har vært like lett med forutsigbare hurtigbåtavganger i Vestre Loppa. En løsning kan altså være å ta et blikk på kartet med «friske øyne» og se på mulighetene. Det kommer hurtigbåtkai i Bukta, som vil gi nye muligheter i Alta-bassenget, samtidig som bare fantasien er en begrensning for hva man kan få til i det nye industriområdet mellom Talvik og Isnestoften.

I riktig gamle dager var det sjøveis transport som var tingen i disse områdene, en tenkning som slett ikke er gått ut på dato. VargsundXpressen burde være gladhistorien som tilsier at båttrafikk har noe for seg, men da må naturligvis gammeldagse «sperrer» fjernes.

Selv om det ikke ble noe av et felles lakseslakteri på Langnes i denne omgang, kan et sjørettet industriareal bli gull verdt. Utbyggingen av Alta Vest med utallige tunneler har gjort den reelle reiseavstanden mindre og bygda Talvik har både boligtomter og hjertevarme for arbeidsplasser som måtte etableres her. Samtidig er det altså snublende nært til fasilitetene i Alta by, inkludert flyplass på stamnettet og alt det man måtte forbinde med bolyst. Det er slike forhold som kan gjøre det smart for både Loppa og Hasvik å tenke «direkteruter» inn til Alta.

Alta kommune har allerede hatt interessante gjester på visning. Vi tror det kommer flere, for eksempel investorer som ser de store fordelene når det gjelder infrastruktur. Da tenker vi at det ikke bare bør være et spørsmål om å ha tomt tilgjengelig, men også se de mulighetene som finnes innenfor foredling. Spesielt hyggelig er det at man rett over fjorden, på Storekorsnes, planlegger en større satsing på mottak. Det er mulig å skape synergier, som også kan gjøre det attraktivt å bygge en fergekai på Langnes. Her kan vi få et spennende knutepunkt.