Viddas helter

– At denne redningsaksjonen skulle ende godt var nemlig ingen selvfølge.

Det var kraftig uvær da politiet lette etter 26-åringen. 

leder

26 år gamle Kjell-Harald Myrseth møtte Finnmark på sitt mest ugjestmilde sør for Alta, men berget livet under de ekstreme værforholdene som oppsto. Når han nå takker hjelpemannskapene varmt for den fantastiske innsatsen, er det noe vi alle kan skrive under på med bredest mulig pensel. 

Å drive med friluftsliv utenfor kjente spor kan nemlig være farefullt, uansett forutsetninger, spesielt i løpet av den uberegnelige vinteren. Da kommer stormene raskt og brutalt, av og til med fatalt resultat. Det har vi utallige eksempler på.

Desto større grunn er det til å hylle de som på vegne av nødetater og frivillige organisasjoner stiller opp med «livbøya», de som sikrer beredskapen når selv fjellvante mennesker havner i trøbbel. Respekt for vær, vind og naturens lunefulle dynamikk gjelder absolutt alle.

Det kan gå dager før hjelpen kommer, slik som i dette tilfellet, der mange forholdsregler allerede var tatt. Blant annet viser denne historien hvor viktig det er med en bærbar nødpeilesender, som guider redningsmannskapet til rett posisjon. En slik innretning kan være forskjellen på liv og død når været blir så ekstremt.

At denne redningsaksjonen skulle ende godt var nemlig ingen selvfølge. Etter at fire patruljer måtte gjøre vendereis på grunn av værforhold og null sikt, økte stressnivået for alle som av hele hjertet ville hjelpe. I ytterste konsekvens kan redningsmannskaper ofre egen helse under slike omstendigheter, selv om det finnes regler og rutiner for hva som er forsvarlig.  Til tross for dette startet man altså ut på nytt midt på natta og fant den nedkjølte studenten, som etter beste evne hadde holdt oppe motet og gjort sitt for å finne ly. Han hadde fulgt boka til punkt og prikke når ekstremværet slo inn.

Hovedredningssentralen, nødetatene, Heimevernet, Sivilforsvaret, Røde kors, Norske redningshunder, SNO og private sørger ofte sammen for at det ender bra. Det viser seg ofte at det er klokt å ta seg tida til å kontakte de som er kjent i området og som ferdes ofte på fjellet, som har forståelse for hvordan naturkreftene fungerer i praksis. Kunnskapen i reindrifta er ett eksempel. I Kautokeino Røde Kors har de naturlig nok spisskompetanse på kulde og geografi i grenseområdene mellom kommunene.

Samtidig er vi altså svært imponert over at så mange forlater sitt eget trygge hjem for å hjelpe på frivillig basis, i tillegg til at mange arbeidsgivere sørger for at disse ildsjelene har anledning til å delta i redningsaksjoner, med egne ressurser og ofte hunder som er trent opp gjennom år. Godt jobba, alle sammen!