Plattform uten forpliktelser

– Det viktigste er naturligvis ikke en utredning, men styrking av spesialisttjenester for innbyggerne, for eksempel akutt syke og fødende i Finnmarks desidert største by.

Siv Jensen, Erna Solberg og Trine Skei Grande.  Foto: Arkiv

leder

Verken Frp eller Venstre hadde muskler til å kjempe inn en helhetlig utredning av sykehusstrukturen i Vest-Finnmark i en ny regjeringsplattform – og har dermed sviktet på det mest åpenbare valgløftet. Et valgløfte som ga enorm oppdrift i form av prosentpoeng i hjembyen for spesielt Bengt Rune Strifeldt, men også Trine Noodt.

Begge partiene hadde nasjonale våpendragere som Siv Jensen, Terje Søviknes og Trine Skei Grande i kampen for en utredning, men valgseier var ikke nok til å skape klima for en utredning. Beskjeden tilbake til velgerne er at Bent Høie og Høyre verken før, nå eller siden lar seg skremme av disse våpendragerne. Det ble også arrogant avfeid under behandlingen av dokument 8-forslaget på Stortinget.

Vi er derfor ikke veldig overrasket over at kravet om utredning ikke er å finne i den nye Jeløya-plattformen. Innrømmelser ville vært et gedigent prestisjenederlag for Høie og Høyre, i tillegg til en ganske så ramsalt beskjed til Helse Nord om at de ikke har gjort jobben sin. I tillegg er det god grunn til å regne med at en utredning ville konkludert på samme vis som renommerte Oslo Economics – og det påfølgende lurvelevenet ville kanskje vært enda mer belastende enn et tog i Alta.

Det viktigste er naturligvis ikke en utredning, men styrking av spesialisttjenester for innbyggerne, for eksempel akutt syke og fødende i Finnmarks desidert største by. Vi ønsker å legge alt av godvilje inn i de to setningene i plattformen, men kan bare fastslå at det er uforpliktende målsettinger knyttet til videre prosess og utbygging. At vesentlig større del av behovet skal dekkes i Alta finner vi allerede i den utbyggingen som pågår ved Klinikk Alta, spesielt for kronisk syke. Det framstår som resirkulering av løfter og vedtak knyttet til funksjonsdelingen som allerede er på gang.

Det er mulig at det visuelt ville tatt for mye plass i plattformen som ble presentert, men det hadde vært langt mer tillitsvekkende hvis Høyres egne løfter etter stortingsbehandlingen i det minste hadde blitt tydeliggjort i plattformen. Det hadde vært behov for klare og utvetydige løfter, som rask behandling på rett behandlingsnivå, likestilt ledelse, døgnåpen CT, MR-behandling, slagalarm, sengeposter, indremedisinsk beredskap og et vettugt opplegg for Pasientreiser.

Hvis det hele koker ned til honnørd som ikke følges opp i praksis, er vi nøyaktig like langt. Derfor må målsettingen nå være å få den nå blågrønne regjeringen til å meisle ut hva man egentlig mener i de to setningene i plattformen – konkretisert i forhold til et minst like konkret tidsskjema. Her bør våre egne stortingsrepresentanter presse på for å få det hele svart på hvitt.