Gambler med grunnfjellet

– NRK har skapt forbannelse etter at de endret distriktssendingene.

Bilde fra NRKs åpning. Her med Thor Gjermund Eriksen og Kai Erik Bull.  Foto: Arkiv / Vidar Kristensen

leder

NRK har skapt forbannelse etter at de endret distriktssendingene fra 15 minutter til fem minutter, riktignok med to repitisjoner utover kvelden. Vi tror NRK har gjort et feilgrep som kan svekke oppslutningen blant sine mest lojale følgere på lineært tv, det vil si vanlige, tradisjonelle fjernsynssendinger.

Vi tror nemlig det er behov for en helhetlig nyhetssending med lokalt fokus, i stedet for tre raske nyhetsoppdateringer på fem minutter. Det er mulig det er moderne å klippe innslag raskt og effektivt, blant annet for å fange yngre brukere, men NRK bør ikke hugge løs på det lojale grunnfjellet i håp om å finne en gullåre av yngre seere. Den åra er nemlig allerede kobberforgylt av fibertråder og digitale løsninger.

I realiteten er det en smule paradoksalt at man peker ut vanlige tv-sendinger som arena for yngre seere, til tross for at nye generasjoner forholder seg til nett, sosiale medier og strømmetjenester. Vi er blant dem som synes det er naturlig at en allmenkringkaster gjør sitt ytterste for å fornye seg på de nye arenaene, for å favne om ungdommen. Da blir det smått merkelig at man bruker ambisjonene for ungdommen som mal for hvordan man akter å forholde seg til tradisjons-tv.

I stedet for et fragmentert og pulverisert nyhetsbilde, fordelt på tre kjappe oppdateringer, tror vi eksempelvis tv-titterne i Troms og Finnmark ønsker en helhetlig presentasjon av hva som skjer i nord. Allerede har man kuttet fra 20 til 15 minutter, som igjen reduserte muligheten til å lage grundige og analytiske nyhetsreportasjer som krever litt mer plass. Mulighetene i nord er i så måte uendelige for tv-formatet, ikke minst innenfor næringsaktivitet.

I tillegg er det behov for vi-saker som formidler identitet og nære historier. I den grad noen kan forene landsdelen mediemessig er det NRK, speielt med tanke på at riksdekkende medier har flyktet hals over hodet fra landsdelen. Kollektivt. Vi tror ikke rollen som identitetsskaper blir lettere med kjappe løsninger.

Erfaringene har også vist at sentrale, nasjonale flater har lite rom for nyheter fra nord, spesielt på Dagsrevyen. Det betyr at det er ekstra viktig med en solid nyhetsplattform i nord, slik Nordnytt kan og bør være. I tillegg bør sendingene være mindre formatert og heller dyrke fleksibilitet og kreativitet. Det er ikke sikkert innhold og redigering må ha samme regelsett på Sørlandet og i Finnmark. Denne lokale tilpasningen kan tvert i mot være verdifull for et nyhetsmiljø.

Selvfølgelig er det viktig å utvikle moderne arenaer for nye seere og lyttere, men vi advarer mot å rive ned det bestående på veien mot den nye vinen. Det kan bli bitter smak og sur vind, hvis lojale tv-seere ser en annen vei. Det er det stor fare for.