Når det plutselig koker

– Tid er en kritisk faktor for de fleste når det gjelder strøm, telefon, veiforbindelse og transport. For de som rammes, er det ikke et ilandsproblem.
leder

Vi skal være varsomme med å bruke begrepet kriser i en fredelig krok av kloden i øyeblikket, men vi kan være skjønt enige om at det gjelder å være best mulig forberedt når «samfunnsmaskineriet» plutselig går i stå, enten det er ras eller såpeglatte veier som framkaller svetteperlene.

Det er blant annet viktig å minne om at våre beslutningstakere i mange tiår har vært opptatt av at by og land skal gå hand i hand og at likhetsprinsippet skal etterstrebes. Det betyr neppe at vi kan regne med at strøm og telefonforbindelse i Nuvsvåg fikses like raskt som i de store byene, der beredskapen og antall «fiksere» er på et litt annet nivå. Det betyr derimot at man bør og må strekke seg langt for å gjenopprette viktig infrastruktur, selv om antallet innbyggere ikke er så høyt og at det kan være utfordrende.

Likhetsprinsippet blir viktig å holde fast på, selv om reformer og flyttemønster gir mer sentralisering og mindre forståelse for at man velger bo utenfor allfarvei. Vi må imidlertid huske på at noen av de viktigste næringene er avhengig av at folk faktisk bor desentralisert, som fiske og havbruk på kysten, aktivitet knyttet til olje og gass og turisme under nordlyset. Det betyr at noen må bo utenfor ringsystemet i hovedstaden for at Moder Norge skal finansiere velferden.

Det som er ganske åpenbart er at det fortsatt vil komme heftige vindkast og ras på utsatte steder, kanskje i enda større grad enn før på grunn av klimaendringer. Det betyr at forebygging og reaksjonstid ved kriser må prioriteres. For å unngå det som har skjedd i Skillefjord og Vannbergan de siste årene – og nylig i Sørvær og Nuvsvåg –  trenger vi offensiv satsing på rassikring, samtidig som alle kluter settes til nå uhellet først kommer. Tid er en kritisk faktor for de fleste når det gjelder strøm, telefon, veiforbindelse og transport. For de som rammes, er det ikke et ilandsproblem.

Beredskap knyttet til glatt veibane kan også være forskjell på liv og død. Mildværet som var meldt tirsdag kveld i Alta og store deler av Vest-Finnmark ville etter alle målemerker ende med svært glatte veier, noe som ble overtydelig i Kløfta i går kveld. Da ble det også skummelt på morgenkvisten da folk våknet til liv. Det gjelder naturligvis å avpasse farta, men vi registrerer at også rutinerte yrkessjåfører ble ganske så overrasket over situasjonen. Det bør evalueres nøye, slik at det er mulig å være i forkant.

Samtidig er informasjon grunnleggende viktig, både til folk flest og media som kan videreformidle budskapet. Både de som driver med selve vedlikeholdsarbeidet og andre bør være raske med forklaringer. Vi har for eksempel latt oss forbause over at flyselskapene og de som driver flyplassene ikke er mer opptatt av å forklare hvorfor det kommer utsettelser, enten det er vær eller sykdom som er årsaken. Sannheten er at folk flest slår seg til ro med grundig informasjon, samtidig som man unngår spekulasjoner.