ARN må ikke ramme lokalt

– Det er også betimelig å spørre om det er riktig at Arctic Race har fått en fast post på statsbudsjettet i stedet for Finnmarksløpet, Offroad Finnmark eller andre arrangementer.

Arctic Race of Norway  Foto: Pressefoto Amaury Sport Organisation

leder

Vi har ikke noe imot verken Olympiatoppens engasjement i landsdelen eller sykkelrittet Arctic Race of Norway (ARN), men vi frykter at eksterne aktører fortrenger lokale arrangementer og idrettslag i Finnmark, enten de støvsuger sponsormarkedet eller henter penger fra trange kommunale budsjetter.

De fleste gode krefter gikk sammen om å stable det spektakulære sykkelrittet Arctic Race på plass, blant annet for å vise fram landsdelen for millioner av tv-seere. Det var naturlig med et spleiselag i en innledningsfase, men i det lange løp bør kilden til finansieringen av et slikt internasjonalt ritt være de store sponsorne, som har effekt av denne type eksponering. 

Finnmarkingene gjorde sitt beste for å lage en folkefest den ene gangen stjernene snodde seg gjennom Vest-Finnmark med tv-kameraene tett på. Siden 2014 har vi ikke sett snurten av rittet og det kan drøye før neste besøk i fylket , eksempelvis i Øst-Finnmark som foreløpig ikke har vært en del av landsdelen i denne sammenhengen.

Vi håper og tror bildene av Finnmark og landsdelen betyr noe for interessen fra europeiske turister, men vi er skeptiske til at sugerøret blir klistret fast. Derfor mener vi det var fornuftig av styret i Finnmarkseiendommen å si nei til opsjonen fra Statskog og bruk av 550.000 kroner til Arctic Race neste gang de kommer på besøk. I stedet kan Fefo satse videre på lokale arrangører som Finnmarksløpet, NM på ski og Altaturneringen, som forener fylket. For ikke å snakke om kulturarrangementer og jeger- og fiskerforeninger som fremmer friluftsliv og bolyst. Vi synes det er flott at "vår" forvalter også er med

Det er også betimelig å spørre om det er riktig at Arctic Race har fått en fast post på statsbudsjettet i stedet for Finnmarksløpet, Offroad Finnmark eller andre arrangementer som markedsfører landsdelen, slik vi ser innenfor knutepunktfestivaler. Kanskje reiselivet bør konfronteres med sine erfaringer.

Vi registrerer at også Olympiatoppen konkurrerer om lokale penger fra kommune og fylkeskommune. Vi trenger inputs fra de som virkelig kan toppidrett, for eksempel gjennom konkrete prosjekter, men også her må man være våken på om dette rammer inntekter til lokale idrettslag.

Den samme debatten hadde vi da Melodi Grand Prix livet opp bygda et par år på rad. Vi skal unne oss en fest, men ikke hvis det er lokale kor og korps som sitter igjen med skallebank...