Livsnerven i fjorden

– Vi har en betydelig kystlinje, der infrastrukur er avgjørende.

Illustrasjonsfoto.  Foto: Magne Kveseth

leder

Finnmark fylkeskommune har blitt nedlesset med kjeft for driften av sambandene i Alta-bassenget, ikke minst Årøya. Det betyr at vi også må være i stand til å skryte av de tiltakene som blir ferdigstilt langs leia.

I går ble fergeleiene i både Nyvoll og Korsfjord offisielt åpnet, men allerede har hyttefolk og de som bor her fast kunnet glede seg over at «livsnerven» er ny og trygg. Som de fleste har fått med seg er kommunikasjoner langs leia avgjørende for både bosetting og verdiskaping, så håpet er at bedre infrastruktur skaper optimisme og forutsigbarhet.

I dette ligger det naturligvis at sambandet mellom Nyvoll og Korsfjord har moderne og godt materiell og at rutene er tilpasset behovet. For østsiden av Altafjorden er det en akilleshel som ikke forsvinner uten videre, nemlig rasfare. Arbeidet ved Vannbergan har gitt trygghet lengre ute, men fortsatt vil man langs Skillefjorden speide oppover fjellsiden. Skal Norge ha spredt bosetting, må man ta konsekvensen av det i forhold til både rassikring, ferger, tunneler og farbare veier hele året.

I tillegg kommer altså sjøveis kommunikasjon, der vi mener Finnmark fylkeskommune er på rett spor når det gjelder hurtigbåt mellom de to største byene. I tillegg hadde administrasjonen laget et glimrende konsept for transport helt inn til Bukta, i tillegg til en løsning for sjøveis transport til Seiland. I sum kan dette være et løft for hele regionen, så blir det opp til fylkespolitikerne å lande dette i budsjettmøtet.

Det er kanskje litt lett å glemme for de som mener Alta tar alt: Vi har en betydelig kystlinje, der infrastrukur er avgjørende. Vi mener også det finnes et potensial for å skape arbeidsplasser og ny vekst, både på Årøya, Stjernøya og Seiland, men også på fastlandssida. Oppdrettsaktivitet, utsikter til fiskemottak og bearbeiding på Storekorsnes, fiskeriturisme og safari er blant ting som bør gi ny glød. Det er da man er avhengig av at storsamfunnet ikke bare bryr seg, men også investerer i framtida. Slik som med fergeleiene.

Så må det være hyggelig at både bygge- og anleggsbedriftene stort sett roses opp i skyene for gjennomføringen av oppdragene, slik Tecto blir tilgodesett med fra både fylkeskommunen og Statens vegvesen.