Når fakta blir uinteressant

– Vi finner det ganske trist at partiets representant på NRK mer enn antyder at et seriøst analysebyrå som Oslo Economics mangler integritet.

Finn Gjerull Rygh i Oslo Economics. (Illustrasjonsfoto)  Foto: Jarle Mjøen

leder

Sykehusdebatten i Vest-Finnmark ble løftet til debatt-flaggskipet Dagsnytt 18 tirsdag ettermiddag, der man en gang for alle kunne fastslå at helsemyndighetene har sagt nei takk til en faktabasert utredning i forbindelse med sin investeringsplan.

Her til lands svir man gjerne av milliarder uten bedre begrunnelser enn at «det bare er sånn», for stort annet hadde ikke Høyres medlem i helse- og omsorgskomiteen og partiets helsetalsperson å komme med i debatten på en nasjonal arena. Sveinung Stensland hadde også vært på det mye omtalte seminaret i Hammerfest sist mandag, der stemningen ifølge han var den aller beste. Da kunne han umulig ha fått med seg Olav Gunnar Ballos åpne oppgjør med Alta-politikerne og måten lokalsamfunnet håndterer situasjonen. Det er også lite som tyder på at høstens folketog i Alta gjorde nevneverdig inntrykk, så her bør Høyres ferske stortingspolitiker Marianne Haukland bidra med påfyll om hvorfor folk er bekymret for seg og sine.

Anledningen for debatten på NRK er at Venstres dokument 8-forslag kommer til behandling torsdag.  Her utfordres Stortingets vedtak om investeringer, uten en forutgående faktabasert gjennomgang. Tolker vi Høyres Sveinung Stenslands brede smil rett, vil forslaget falle på steingrunn, men vi får i det minste demonstrert at det er mulig å investere milliarder i et flunkede nytt sykehus på Rossmolla i Hammerfest, uten at helsefaglige forhold og samfunnsøkonomi er utredet på en seriøs måte.

Finn Gjerull Rygh fra Oslo Economics kunne nemlig i debatten fastslå at det ikke fantes en utviklingsplan eller spor av oppfølging av instruksen som gjelder for helsefortak når store investeringer skal gjøres. Her har Helse Nord kun kjørt sitt eget løp, noe som langt på vei ble bekreftet av foretaket selv i gårsdagens debatt. Enigheten med Alta kommune om Alta nærsykehus dreier seg om planlagte sykehustjenester, som naturligvis blir viktig for befolkningen, men har lite med kravet om utredning og akuttilbud å gjøre.

Sveinung Stensland og Høyre må naturligvis mene hva de vil om helsestrukturen i Vest-Finnmark og mandatet for en utredning, men vi finner det ganske trist at partiets representant på NRK mer enn antyder at et seriøst analysebyrå som Oslo Economics mangler integritet og har levert et bestillingsverk til Alta kommune for 500.000 kroner. Det kan man forvente under en temperert debatt i Vest-Finnmark, men at et regjeringsparti bruker denne formen for retorikk, må sies å være arrogant og lite gjennomtenkt.