– AKGs grep og endringer fortjener honnør og respekt

– Barna fortjener opplæring i tråd med kompetansemål, regelverk og læreplaner.

FÅR LÆRE: Etter en gjennomgang har AKG kommet frem til at også elever på 5. trinn får lære om puberteten.   Foto: Hanne Larsen

leder

Alta kristne grunnskole har tatt grep og foretatt endringer som fortjener honnør og respekt, vel vitende om at dette er betente temaer som krever modningstid hos foreldre, lærere og skole.

Det viktigste er imidlertid barna. De fortjener opplæring i tråd med kompetansemål, regelverk og læreplaner, samt jevnlig oppfølging fra viktige fagmiljøer, for eksempel helsesøstertjenesten som skal sikre at verdens mest naturlige temaer blir en del av hverdagen.

Det inkluderer åpenhet om kropp, samliv og seksualitet, samt kunnskap om den absolutte grensesettingen alle individer bør ha. Altfor ofte er det skam og selvbebreidelse som preger unge sinn når lukketheten får dominere. Åpenhet og kunnskap er etter vår mening den beste forebyggingen vi har mot uønskede hendelser i barn og unges liv.

Da er det gledelig at viktig kunnskap kommer allerede i 5. trinn, at man ikke fjerner innhold eller limer sammen sider i skolebøkene, at man skaper en god og åpen dialog med kommunale tjenestetilbud, som er der for barna og familiene. I den grad det skapes mistenkeliggjøring, handler det som regel om at man ikke har klart å kommunisere godt nok. Til gjengjeld er det naturligvis viktig at man forstår de intensjonene og den integriteten som ligger til grunn for mangfoldet vi har i samfunnet.

Medias omtale av skolen har ikke alltid vært hyggelig og kan oppleves sår, spesielt hvis påfølgende debatt, blant annet  i sosiale medier, ikke utviser nødvendig respekt for andre verdisyn enn det flertallet forfekter. Årsaken til at finnes alternativer og private skoleløsninger, er nettopp at vi har ulike prioriteringer i livet.

Ikke minst som foreldre. Begrepet enhetsskolen skal handle om at vi alle har like rettigheter i skolehverdagen, uansett forutsetninger, ikke en skole som tvinger alle gjennom den samme «trakta» når det gjelder livsanskuelse. Toleransen må gå begge veier.

Rektor Håkan Funck har forsøkt å balansere disse hensynene og har etter beste evne svart på ubehagelige spørsmål. Det viktige er imidlertid at det tas grep og at skolen rent faktisk sikrer en hverdag preget av trygghet, tillit og stabilitet. Det får man ikke ved å isolere barna fra den virkelige verden, men ved at de har kunnskap om både seg selv og andre, før den store verden åpenbarer seg med alle de utfordringene som venter.