– Sannhetens øyeblikk for politikerne i Alta kommune

– De kan ikke stikke hodet i sanden og håpe at det vil komme et titalls millioner fra finansminsiteren.

Illustrasjonsfoto.  Foto: Arkiv

leder

Rådmannens forslag til budsjett for 2018 og økonomiplanen som strekker seg fram til 2022 er sannhetens øyeblikk for politikerne i Alta kommune. De kan ikke stikke hodet i sanden og håpe at det vil komme et titalls millioner fra finansminsiter Siv Jensen og regjeringen som vil smøre økonomien til Alta kommune de neste årene. Tvert om drar Høyre/Frp-regjeringen inn økonomisk handlefrihet til Alta kommune i flere grep. Det vil reelt være mindre penger å rutte med i 2018 enn i 2017. Det til tross for at Alta kommune har fått flere hundre nye innbyggere som det må dimensjoneres opp tjenestetilbud for.

Politikerne i Alta står overfor en vanskelig øvelse som de over mange år har vist seg å håndtere særdeles dårlig. Øvelsen heter reduksjon av lønnsbudsjettet. Det har økt år for år til tross for politikernes lovnad om effektivisering. Konsekvensene blir færre ansatte på rådhuset, i barnehage og skole, på helseinstitusjonene og der hvor vi forventer at kommunen stiller med strøkne tilbud. Skriften på veggen er kommet i form av rådmannens budsjettforslag. Politikerne risikerer å måtte kutte opptil 150 årsverk i det kommunale serviceapparat, og vi har ingen tid å miste.

Netto lånegjeld per innbygger vil øke dramatisk. Med Alta Omsorgssenter, ny sentrumsskole, ny spilleflate (handballhall), Marienlund Bosenter som de viktigste, vil investeringene til nye bygg fram til 2022 være på smått utrolige 1,5 milliarder. Netto lånegjeld per innbygger vil øke fra 67.000 til 112.000 kroner per innbygger. Lånegjeld i prosent av driftsinntektene går fra 74,6 til 120,7.

Norge har mistet gullkortet. Alta kommune må sikre investeringene som vi har omtalt overfor, og som det er bred politisk enighet om. Ansatte i Alta kommune er i samme situasjon som deltakerne i reality-programmene vi er blitt så vante til; noen må ut. Det vil bli tøft for kommunalt ansatte, ikke nødvendigvis ved at det blir oppsigelser, for politikerne har sagt at overtallighet skal løses ved naturlig avgang. Smartere organisering og økt effektivitet kan dekke opp for noe, men det er en illusjon å tro at vi kan opprettholde samme kvalitet og samme dimensjonering på viktige tjenesteområder som i dag. Det er rådmannen helt klar på. Han slår fast at Alta kommune sammenlignet med andre tilsvarende kommuner leverer tjenester av høyere kvalitet og dimensjonering. Det har vi ikke har råd til.

Det er kommunevalg om to år. Skal vi tro siste valg kan Frp feie inn på ordførerkontoret i Alta. Forutsetningen synes å være at partiet bruker politisk makt og snur helseminister Bent Høie. For å komme i posisjon må velgernes tillit opprettholdes og valgløftet om sykehusutredning innfris. Og i posisjon vil Frp stå overfor enorme utfordringer. Partiets finansminister har allerede beslaglagt seks millioner kroner av kommunens eiendomsskatt fra verker og bruk, og har lovet at dette kun er første steg mot full avvikling. Null prisjustering av Nord-Norge-tilskuddet betyr ytterligere fire-fem millioner kroner i årlig inntektstap. Men dette blir bare blåbær i forhold til om partiet sentralt og lokalt både avviser å øke skattesatsen for verker og bruk – og fortsetter nedtrapping av eiendomsskatten. Da må Frp ikke bare kutte 150 stillinger, men 300. Årets budsjett med barnehagekutt, lærerkutt og nedlegging av sykehjem blir bare frisk bris i forhold til stormen som da vil komme. Sannhetens øyeblikk er en nært forestående budsjettbehandling.