– En varslet krise

– Ubegripelig at man ikke klarte å videreføre de tre suksessfylte årene med sykepleierutdanning.

Illustrasjonsfoto.  Foto: NTB scanpix

leder

Mangelen på helsesøstre henger nøye sammen med mangelen på sykepleiere – og mankoen har vært varslet i lang tid. Da er det lettere ubegripelig at man ikke klarte å videreføre de tre suksessfylte årene med sykepleierutdanning desentralisert i Alta.

I diverse prognoser har man lenge varslet mangel på sykepleiere og kompetanse innenfor helseområdet. Blant annet har Sparebank1 Nord-Norge gjennom sitt konjunturbarometer vært opptatt av å synliggjøre at dette kunne bli et stort samfunnsproblem, hvis man ikke tok affære.

Når man snakker om næringslivets behov er det lett å tenke på ingeniører og lignende, men uten eksempelvis helsepersonell og lærere blir det tynt med ingeniører i Finnmark. De vil i hvert fall ikke bo her. Skal Finnmark utvikle verdiskaping på egen kjøl, er det behov for en sammensatt kompetanse, blant annet mellom privat og offentlig sektor.

Da må vi være på offensiven for å utdanne kvalifisert personell, i tett samråd med våre utdanningsinstitusjoner. Deres samfunnsoppdrag er blant annet og fange opp etterspørselen.

Etter det treårige prøveprosjektet pekte alle pilene mot Alta, med rekordsøkning og svært stor andel lokale studenter. Forventingene var naturligvis at man fulgte opp dette med et nytt desentralisert tilbud.

Dessverre gikk det ikke slik og siden har man kjempet for å starte opp på nytt, der argumentasjonen ikke bare dreier seg om Altas behov. Det handler om hele Finnmark, men Alta vil alene trenge mange kvalifiserte arbeidere. Ikke bare i det offentlige, men også i private institusjoner som Betania og Aleris. Ikke nok med det; utbyggingen av nærsykehuset er i gang og vi tror alle skjønner at dette vil skape etterspørsel.

Det beklagelige er naturligvis at krisen langt på vei har innhentet oss, slik vi ser det når det gjelder det prekære behovet for helsesøstre. Videreutdanning og incentiver til sykepleierne kunne løst flokene fortløpende.

Vi minner om at det tar noen år å utdanne seg, for eksempel treårig bachelor. Når det nå ser ut til å være en politisk løsning på finansieringen, og UNN gir sitt klarsignal, kan et nytt studium starte opp høsten 2018. Da er det først i 2021 denne beslutningen faktisk er til hjelp, så kreves det altså videreutdanning for å dekke andre behov. Det er derfor vi trenger forutsigbarhet og evne til å planlegge noen år framover.